Werving & Opleiding Beveiligers!

Wij leiden Beveiligers op!”

Binnenkort start er een project voor jongeren uit Scheveningen/Duindorp. Het gaat om een leerwerktraject van 6 maanden waarb de deelnemers worden opgeleid tot beveiliger. Wij zijn op zoek naar kandidaten die stevig in de schoenen staan en willen investeren in een uitdagende opleiding. Na een succesvolle afronding krijg je een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden aangeboden.

Lees meer in bijgesloten folder:

beveiligers-scheveningen-duindorp_24180_lr

Werkgevers Servicepunt Den Haag

Start-Nieuw-Seizoen-Bijeenkomst 2016.9.2, Kalhuis, 17:00-21:00

StartBeste mensen,

Het WOS en ook Welzijn Scheveningen hebben na het zomerreces hun activiteiten weer opgestart.

Als start van het nieuwe seizoen organiseren wij gezamenlijk  op vrijdag 2 september 2016 van 17-21 uur een gezellige bijeenkomst in het Kalhuis.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De uitnodiging treft u als bijlage aan.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Overdracht muurschilderij Jan Kistenstraat op 11 juni

WOSlogoBeste relatie en Scheveninger,
Namens het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp wil ik jullie van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij de overdracht door wethouder Joris Wijsmuller van het nieuwe muurschilderij De Reddingsboot op zaterdagmiddag 11 juni 2016.
De overdracht zal plaats vinden in de Jan Kistenstraat, in het gedeelte gelegen tussen de Nieuwe Laantjes en het Dr. de Visserplein.
Dit muurschilderij De Reddingsboot is op initiatief van bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-Dorp tot stand gekomen.
Het muurschilderij is geschilderd door de Scheveningse kunstschilders Kees van der Vlies en Marianne van den Berg.
Programma overdracht muurschilderij De Reddingsboot 11 juni 2016
13.00  Inloop met golden oldies door Harry van den Berghe
13.15  Kinderprogramma onder leiding van Jaco Spaans van Stichting Projong
13.30  Opening door Jan Lautenbach, voorzitter Wijk Overleg Scheveningen-Dorp
13.45  De Trefpuntzangers onder leiding van Ernst Fortunatie
14.15  Aankomst wethouder Joris Wijsmuller als Dorus Rijkers
14.30  Overdracht muurschilderij De Reddingsboot door wethouder Joris Wijsmuller
14.45  De Trefpuntzangers onder leiding van Ernst Fortunatie
15.15  Bekendmaking Kommunika kleurwedstrijd
15.30  Harry van den Berghe zingt oude rock en rollnummers
16.30  Slotwoord door Jan lautenbach, voorzitter Wijk Overleg Scheveningen-Dorp
De volledige informatie staat te lezen op de bijgevoegde uitnodiging.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens op zaterdagmiddag 11 juni 2016.

Bouwhoogte Herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37

De geschetste bouwhoogte van de herontwikkelingsplannen van de Vuurtorenweg 35-37 is 34 meter t.o.v. het NAP. Dat is 4 meter hoger dan het hoogste punt van het huidige gebouw.

Echter, de maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan is 30 meter. Voor deze verhoging moet een bestemmingsplanwijzigingsprocedure worden doorlopen. Om te garanderen dat er niet om deze procedure heen kan worden gemanouvreerd heeft de WOS aan de gemeente gevraagd of de ontwikkelaar op de hoogte is van deze voorwaardelijkheid zodat hij de gemeente geen planschade kan claimen.

De gemeente heeft dat met onderstaande brief bevestigd.

DSO2016.564 Vuurtorenweg

Brief aan B&W betreffende bouwhoogte Uitgangspunten herontwikkeling Vuurtorenweg

WOSlogoAan het College van Burgemeester en

Wethouders van de Gemeente Den Haag

T.a.v. de heer K. Klein

Postbus 12600

2500 DJ  DEN HAAG

Den Haag,  15  april 2016

Betreft: Nota van Uitgangspunten ten behoeve van herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37
(RIS 282917) Voorkomen planschadeclaim

Geachte heer Klein,

Met klem willen wij u erop wijzen, dat ons inziens de ontwikkelaar van de herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 planschade bij de gemeente kan indienen, indien de WABO procedure om de maximale bouwhoogte te verhogen van 26 /30 meter naar maximaal 34 meter niet tot het door de ontwikkelaar gewenste resultaat leidt. Lees verder

Nieuw afvalbrengstation Uitenhagestraat duurzaam en energieneutraal

AI_exterieur.lowresAannemer van Boekel mag het nieuwe afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat realiseren. Het bedrijf voldoet het beste aan de eisen die de gemeente heeft gesteld voor het nieuwe station dat naar verwachting eind december haar deuren moet openen. Het nieuwe gebouw wordt energieneutraal en krijgt een duurzame uitstraling door het gebruik van gerecyclede en herbruikbare materialen. 
Lees verder

400 jaar schilderen op Scheveningen op YouTube

Edward William Cooke (1811-1880) was een Engelse schilder, die in de periode 1837-1872 regelmatig naar het strand van Scheveningen kwam om pinken en bomschuiten te tekenen en te schilderen.

Zijn schilderijen en tekeningen heb ik op de website van Scheveningen Toen en Nu geplaatst.

YouTube biedt een andere manier om schilderijen van het strand van Scheveningen te tonen.

Van 22 schilderijen van Edward William Cooke heb ik een ‘filmpje’ op YouTube geplaatst.

U kunt het filmpje bekijken op: https://youtu.be/jKv0L6bR-Ak

Met vriendelijke groet,

Chris Sonnemans

Gezamenlijke reactie bewonersorganisaties op concept “Internationaal Park”

75fd74b9-8b20-49b5-8cba-44018847cf69_Internationaal Park Den Haag visie2030 luchtfoto hiresWijkvereniging ‘Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes’, Bewonersoverleg Noordelijk Scheveningen, Bewonersorganisatie Archipel en Willemspark, Wijkvereniging Wittebrug en Duttendel, Wijkoverleg Scheveningen Dorp, Wijkoverleg Statenkwartier, Wijkoverleg Zorgvliet.
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en omstreken (AVN), Fietsersbond, Vereniging Vrienden van Den Haag, vertegenwoordigers van de ruiterverenigingen en maneges Riouwstraat en Wittebrug. Vrienden van de Regentesse

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag

Den Haag, 12 januari 2016
Betreft: zienswijze concept raadsbesluit Internationaal Park en Ambitiedocument

Geacht college, geachte mevrouw Dijkstra,

De bovenstaande organisaties ondersteunen de gemeentelijke ambitie om het Haagse groen optimaal in te richten en te onderhouden voor mens, plant en dier. Wij zijn echter van mening dat het voorliggende ambitiedocument onvoldoende doordacht is en onvoldoende bijdraagt aan de beoogde ambities en daardoor ook het noodzakelijke draagvlak mist. De brede onrust over deze plannen is daar een uiting van. Een dermate ingrijpende visie voor twee belangrijke op elkaar aansluitende groengebieden in Den Haag vergt een project-gestuurde organisatie, waarbij de inwoners van in ieder geval de omliggende wijken en andere belanghebbende organisaties actief betrokken worden.

 

Lees verder