Algemene Openbare Vergadering 22 februari 2023

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de algemene openbare vergadering van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp op 22 februari 2023, zaal WOS Badhuisstraat 175 1e etage.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag 12 december 2022
 3. Financieel overzicht 2022
 4. Verslag kascommissie
 5. Presentatie nieuw bestuur met kandidaat-bestuursleden
  Robert Conrad te Pas
  Jolanda Maas
  Bert Genuit
  Hans Groeneweg
 6. Gelegenheid tot het stellen van vragen
 7. Benoemen kandidaat-bestuursleden
 8. Rondvraag/Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Hans Grijzen

Uitnodiging  vergadering 12 december aanvang 20.00 uu

Geachte WOS-relatie,

Hierbij doe ik u toekomen de vergaderstukken voor de openbare vergadering van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp.

Het is de bedoeling dat wij U op deze avond de plannen presenteren voor uw nieuwe bewonersorganisatie WOS 2.0.

De aftrap hiervoor zal worden gedaan door Mendy van Veen directeur stadsdeelkantoor Scheveningen.

Bijgevoegd zijn de betreffende documenten en het verslag van 28 september.

 1. Agenda
 2. Transitiedocument WOS 2.0
 3. Notitie samenvatting WOS 2.0
 4. Vacature teksten
 5. Concept verslag 28 september 2022

U ontvangt de documenten digitaal ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst zijn hardcopy’s van de digitale documenten beschikbaar.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Hans Grijzen, tel. 0612151222

Met vriendelijke groet,

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp

Hans Grijzen

WOS vernieuwt!

Op dit moment werken we hard aan WOS 2.0. Een organisatie die past bij de uitdagingen van Scheveningen-Dorp, nu en in de toekomst. Daar hoort een vernieuwde website bij. Die tref je hier in het nieuwe jaar. Wil je niet wachten, maar meedenken of meedoen? Stuur dan een berichtje aan wos@scheveningendorp.nl. Dat is ook het emailadres waar je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

UITNODIGING Openbare vergadering 29 juni 2022 – 20:00 u.

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 29 juni 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
 3. Keizerstraat Vragen met betrekking tot dit agendapunt van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen
 4. Reacties Gemeente op de brief van het WOS inzake leegstand (zie klinker 314 / juni 2022). De gemeente is van plan de Keizerstraat aan te passen (Kop Keizerstraat/riolering). Het WOS bekijkt hoe de werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd.
 5. Verslag van de AB-vergadering gehouden op 3 mei 2022 
 6. Mededelingen
 7. Wat verder ter tafel komt 
 8. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach, voorzitter WOS

Wijkagenda Scheveningen-Dorp

Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2024

De wijkagenda van Scheveningen-Dorp is een feit. De afgelopen maanden is de wijkagenda opgesteld samen met Wijk Overleg Scheveningen, bewoners, ondernemers, sociale partners en de gemeente. Voor de wijkagenda gaven ruim 550 bewoners hun prioriteiten aan via een vragenlijst. Op de wijkagenda staan de vier belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar. Bij de selectie van deze thema’s is gekeken naar wat er in een wijk speelt en welke acties er gerealiseerd kunnen worden. Bekijk het resultaat hier.