Verslag vergadering Algemeen Bestuur 28-7-2021


Verslag vergadering Algemeen Bestuur 

Datum: woensdag 28 juli 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Badhuisstraat 175

________________________________________________________________________________       

Aanwezig:                                          12 personen (zie presentielijst)

Afwezig met kennisgeving:                  10 personen (zie presentielijst)               

Notulist:                                              Lucia Bhugwansing, Mooi Welzijn

Lees verder

De Klinker Juni 2021

Inhoudsopgave

Vlaggetjesdag 2021 …………. 1

KNRM…………………………… 1

Van de redactie ………………. 2

Vervolg van VP KNRM ……….. 2

Nieuwskolom………………….. 3

Scheveningse Villa …………… 4

Wethouder Scheveningen ontmoet WOS…………………. 5

Gemeente herstelt
gebreken boulevard………….. 6

Werkzaamheden lijn 1 afgerond……………………….. 6

Van Asten over deelscooters .. 7

’n Roopje van de
Noordster (18) ……………….. 8

Klik op de link hierboven om de klinker te lezen.

Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB)

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor een gedeelte van de leden van het Algemeen Bestuur.

In 2021 hebben Bert Bus, Fineke van der Veen, Dick ter Steege en Jack Kroes hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.  Zij zijn alle vier herkiesbaar.

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het Algemeen Bestuur. Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nl  kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Onderstaand per deelgebied het aantal zetels waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

Badhuisstraat West             2

Badhuisstraat Oost              2       

Keizerstraat West                3       

Keizerstraat Oost                 2       

Kop Keizerstraat                  2 

Renbaankwartier West       3

Vuurbaakstraat e.o.            1

Seinpostduin                       3       

Zeijlplas                               2

Bent u die betrokken bewoner, die zich samen met ons wil inzetten voor een nog mooier, veiliger, schoner en socialer Scheveningen Dorp, meldt u zich dan aan als kandidaat voor het Algemeen Bestuur.

U kunt zich aanmelden door een briefje te schrijven aan: 

WOS Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen, 

te mailen naar wos@scheveningedorp.nl

of een telefoontje te plegen naar 070 -350 00 34

Scheveningen,   januari 2021

Jan LautenbachVoorzitter WOS

De Klinker van november 2020

Inhoudsopgave
Staat van de boulevard
De naam Scheveningen
Van de redactie
Architect Jan Splinter
Verkeerssituatie Marcelisdriehoek
Herinnering
Scheveningen70
Schouw met voogestelde herstel, reparaties etc.
Colofon
De Klinker op Scheveningen
Nieuwe rubriek
Liefde voor Scheveningen
Help kinderen veilig naar school
Vervanging riolering
en tramsporen lijn 1
’n Roopje van de
Noordster.

Klik hier om verder te lezen

Uitnodiging WOS vergadering op woensdag 30 september, aanvang 20:00 u

Beste mensen,

Onderstaand de agenda voor de eerstvolgende vergadering.

1 Opening/vaststelling agenda

2 Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk

3 Verslag Hans Grijzen over de inspectie van de boulevard

4 Reactiesop het artikel van Karel Pronk in het septembernummer van de Klinker over sociale woningbouw op Scheveningen

5 Werkzaamheden in de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat en Badhuiskade

6 Verslag Hans Grijzen van de wandeling van Smart City

7 Mededelingen

8 Wat verder ter tafel komt

9 Rondvraag/sluiting

Indien er aannvullingen voor woensdag op de agenda komen worden deze nagezonden.

Ter vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter WOS