Uitnodiging WOS vergadering op woensdag 30 september, aanvang 20:00 u

Beste mensen,

Onderstaand de agenda voor de eerstvolgende vergadering.

1 Opening/vaststelling agenda

2 Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk

3 Verslag Hans Grijzen over de inspectie van de boulevard

4 Reactiesop het artikel van Karel Pronk in het septembernummer van de Klinker over sociale woningbouw op Scheveningen

5 Werkzaamheden in de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat en Badhuiskade

6 Verslag Hans Grijzen van de wandeling van Smart City

7 Mededelingen

8 Wat verder ter tafel komt

9 Rondvraag/sluiting

Indien er aannvullingen voor woensdag op de agenda komen worden deze nagezonden.

Ter vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter WOS

Actieplan Boulevard en haven Scheveningen 2020!

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 18:12

Beste allemaal,

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen periode heeft het college de opdracht gegeven om met een actieplan te komen voor de boulevard en haven van Scheveningen.

Gisteren is de driehoek al akkoord gegaan met het Actieplan, en vandaag is het college akkoord gegaan met het Actieplan Boulevard en haven Scheveningen 2020!

Om 18.00 uur is het publiekelijk gemaakt. Hierbij het linkje https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/591074 en in PDF- het stuk!

We zullen samen met jullie hard moeten werken om tot verbeteringen te komen, maar ik heb daar vertrouwen in dat het ons gaat lukken!

Willen jullie de achterban hierover informeren?

Wordt vervolgd,

Met vriendelijke groet,

Mendy van Veen

Stadsdeeldirecteur Scheveningen

Digitale bewonersbijeenkomst Herinrichting Badhuisstraat 30 juni.

We nodigen jullie graag uit voor de digitale bijeenkomst herinrichting Badhuisstraat op 30 juni. Tijdens deze avond wordt het schetsontwerp gepresenteerd.

Alle bewoners van de Badhuisstraat en de bewoners in het verlengde hiervan (stukje Marceliusstraat) hebben een uitnodigingsbrief gehad.

Ook de omwonende die gereageerd hebben op de oproep om te participeren ontvangen een uitnodiging.

Natuurlijk zijn alle overige geïnteresseerde ook van harte welkom. Mensen moeten zich wel aanmelden door een mailtje te sturen naar HerinrichtingBadhuisstraat@denhaag.nl

Het WOS neemt in de grote zaal ook deel aan de bijeenkomst. Het verloop van de bijeenkomst wordt getoond op het scherm en er kan ook gereageerd worden.

WOS brief aan wethouder Revis over Verkeersoverlast

Onderwerp: Verkeersoverlast

Beste Boudewijn,

In de afgelopen jaren heeft het WOS zich meerder malen tot de Gemeente gewend met de vraag of er iets te doen valt aan de overlast van auto’s en motoren (geluids- en stankoverlast en veel te snel rijden) in Scheveningen. Dat heeft helaas niet tot een positief resultaat geleid. In het archief van de Gemeente is de correspondentie ongetwijfeld terug te vinden.

Lees verder

Klinker februari 2020

Inhoudsopgave

Van de voorzitter
Uitspraak rechter hoogbouw naast vuurtoren
Achterstallig onderhoud boulevard
Van de redactie ‘Mag ik mij voorstellen …’
Van Premie A naar Label A
Colofon
Memo Hans Grijzen aan wethouder Revis
BIZ Badhuisstraat
Zonnepanelen Bethelkerk
Warmtepompen in Hoog Lindoduin
Vertrekkende ondernemers uit de Keizerstraat
Kunstkring KopS in de Keizerstraat
’t Roopje van de Noordster, Henk Grootveld
Bibliotheek Scheveningen
Muzee
Stadsboerderij Waaygat
Beelden aan Zee

Klik hier voor de digitale editie.