Deelgebied Keizerstraat-Oost

Welkom in het deelgebied
Keizerstraat-Oost

Dit gebied omvat in wezen het ‘oude dorp’ met zijn vissershuizen, gebouwd vanaf 1874; nauwkeuriger gezegd gaat het om het gebied begrensd door Wassenaarsestraat (oneven), Badhuiskade 1 t/m 10, Jurriaan Kokstraat (oneven), Keizerstraat (even).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Ankerstraat, Korendijkstraat, Marcelisstraat, Werfstraat en Zeilstraat.

Als deelgebiedsvertegenwoordigers stel ik alles wat in en voor ons gebied van belang is op de AB-vergaderingen van het WOS aan de orde. Tevens willen zet ik me in voor de belangen van het hele dorp.
Heeft u vragen, suggesties en problemen? Bel, mail of schrijf me. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot het WOS.

Vertegenwoordigers vanuit het deelgebied zijn Dick ter Steege, Fineke vd Veen en Arjan Roeleveld.

Mail: wos@scheveningendorp.nl