Deelgebied Kop Keizerstraat

Dit deelgebied ligt in de nabijheid van de Vissersvrouw, de keerlus van tramlijn 11 en het voormalige hotel Zeerust.
Het wordt begrensd door Jacob Pronkstraat (oneven), Wassenaarsestraat (even), Schuitenweg (oneven), Zeekant en Zeeruststraat.
Binnen dit gebied vallen de volgende straten: Kalhuisplaats, Kop Keizerstraat, Wassenaarsestraat (even) tot aan de Schuitenweg.

De deelgebiedsvertegenwoordiger stelt alles wat in en voor hun gebied van belang is op de AB-vergaderingen van het WOS aan de orde. Tevens zet hij zich in voor de belangen van het hele dorp.
Heeft u vragen, suggesties en problemen? Kom langs, bel, mail of schrijf.

Vertegenwoordigers vanuit het deelgebied zijn Joke Damen en Hans Groeneweg

Mail: wos@scheveningendorp.nl
Alle zaken welke een deelgebied raken, worden doorgespeeld aan het bestuur van het WOS. Dit steunt de bewoners richting gemeente.