Deelgebied Vuurbaakstraat e.o.

Deelgebied Vuurbaakstraat e.o. is omsloten door strand, tramlijn 11 en de haven en dankt zijn naam aan de markante omgeving van de Vuurtoren.

Het belangrijkste thema dat in dit deelgebied speelt is de geplande Herbestemming Vuurtorenweg 35-37 – waar mogelijk een hoog appartementen complex komt wat de monumentale en gezichtsbepalende vuurtoren zal overschaduwen  en wat de nodige uitdagingen zal opleveren om de overlast door de bouw en intensiverende verkeersstromen te beperken. Ga naar www.vuurtorenweg.com voor meer informatie.

Ik lever graag een bijdrage aan de leefbaarheid van dit deelgebied, onder andere met het bijhouden van de website. Heb je vragen of ideeën?  Mail die dan naar vuurbaakstraat@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Emil Driesenaar