Deelgebied Keizerstraat-West

Dit gebied wordt begrensd door Keizerstraat (oneven), Jacob Pronkstraat (even), Duinstraat (oneven), Prins Willemstraat (oneven).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Adriaan Coenenstraat, Dr. de Visserplein, Drogersdijk, Duinstraat, Gaffelstraat, Jan Kistenstraat, Kielstraat, Kolenwagenslag, Kotterstraat, Maststraat, Nieuwe Laantjes, Raststraat, Roerstraat, Schepenplein, Schipperplein, Schipperstraat, Sloepstraat, Moleneijzerstraat, Vermaasstraat, Vlagstraat, Wantstraat, Weststraat, Wimpelstraat en Zwaardstraat.

De deelgebiedsvertegenwoordigers stellen alles wat voor hun gebied van belang is op de bestuursvergaderingen van het WOS aan de orde. Tevens zetten ze zich in voor de belangen van heel Scheveningen(-dorp).

Uw vertegenwoordiger in dit gebied is Karin Bakker. Ik woon sinds 2 jaar in de Jacob Pronkstraat, ik ben reeds lange tijd vertegenwoordiger van deelgebied Badhuisstraat-Oost en secretaris van het WOS geweest. Dus het belang van de bewonersorganisatie voor de wijk is mij welbekend. Ik ben er even tussenuit geweest maar ik vond het jammer maar bovenal belangrijk dat er weer een vertegenwoordiger voor dit deelgebied zou komen en ben weer lid geworden van het WOS. Dit gebied kenmerkt zich door een mengeling van koop- en huurhuizen, hierdoor is er een aantrekkelijke mengeling van soorten huizen wat de buurt divers en aantrekkelijk maakt. Dit gebied kan voor mij ook gerekend worden tot Scheveningen Dorp.

In het  verleden is er nogal wat overlast geweest op en rond het Dr. De Visserplein, wat in goed overleg met het WOS, Welzijn Scheveningen, de buurtbewoners en de politie, na ingrijpen, uiteindelijk heeft geleidt tot een prima speelplek voor onze jongste en grotere kinderen uit de wijk. Ook de verbouwing van de oude school tot het appartementencomplex de Visser heeft in het verleden nogal wat stof doen oplaaien in de wijk. Men wilde sloop, een groene plek midden in de wijk, overlast werd gevreesd. De rust is inmiddels wedergekeerd, de Visser heeft een plek in de wijk gekregen en in de 14 gecreëerde appartementen wonen Scheveningers en niet Scheveningers met veel plezier in een mooi gebouw.

Om onze wijk schoon, heel en veilig te houden heeft het WOS oren en ogen in de wijk nodig. Ook nieuwe initiatieven als het gaat om vergroening, opleuken van minder toegankelijke plekken, herstel van straten, straatmeubilair, verlichting enz. Hierin kan uw bewonersorganisatie een rol spelen, wij hebben immers korte lijnen naar het stadsdeelkantoor en de gemeente. Heeft u ideeën, klachten of gewoon interesse in onze activiteiten, het WOS vergadert elke laatste woensdag van de maand op de 1e etage boven het Kalhuis en de vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Een vertegenwoordiger voor deze mooie wijk is veel te weinig er is nog ruimte voor meerdere vertegenwoordigers.

Heeft u opmerkingen, suggesties, problemen, ideeën voor onze wijk mail ze aan:

wos@scheveningendorp.nl t.a.v. Karin Bakker

Adres: Jacob Pronkstraat 210

2584 BX  Scheveningen

T: 0703540554/0618118758