Bekendmaking opbrengst Scheveningse Stoeptegel

Scheveningse StoeptegelIn de bijgesloten brief maakt WOS voorzitter Jan Lautenbach de opbrengst van de actie De Scheveningse Stoeptegel bekend:

Tweeduizend Tweehonderd Euro

Het geld is afgelopen donderdag 26 september dankbaar in ontvangst genomen door Stichting Trix, die er gereedschappen voor heeft gekocht.

Klik hier voor de brief -> Donatie TRIX

Openbare vergadering WOS

WOSlogoOp woensdag 25 september om 20.00 uur houdt het wijkoverleg Scheveningen Dorp (WOS) zijn maandelijkse openbare algemeen bestuursvergadering in het WOS gebouw, Badhuisstraat 175.

Onderwerpen die deze maand onder andere aan de orde komen: Lees verder

Bekendmaking opbrengst WOS actie “De Scheveningse Stoeptegel”

scheveningsestoeptegelOp donderdag 26 september 2013 zal, tijdens het afscheid van Karel Pronk als voorzitter van de stichting TRIX,  de opbrengst bekend worden gemaakt van de WOS actie De Scheveningse Stoeptegel. De opbrengst van deze WOS-actie is geheel ten goede gekomen aan de Stichting Trix. Voor dit bedrag zijn diverse nieuwe  gereedschappen aangeschaft.

StichtingTrixLogoDe stichting TRIX  is een leer en rehabilitatie project op Scheveningen. Jongeren en volwassenen die om uiteenlopende redenen nooit meer aan de slag zouden komen, kunnen hier onder deskundige leiding werken aan een nieuwe toekomst.

Het programma is als volgt:
15.30  Inloop en ontvangst bij de TRIX
16.00  Opening door de projectleider van de TRIX Bram Stoop
16.05  Toespraak door het bestuur van de stichting TRIX
16.15  Bekendmaking opbrengst van de Scheveningse Stoeptegel door Hans Grijzen, bestuurslid van bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS)
16.20  Dankwoord door Karel Pronk
16.30  Napraten met Karel Pronk onder het genot van een hapje en drankje
18.00  Einde bijeenkomst

Locatie: TRIX   Dr. Lelykade 2   2583 CM Scheveningen

De media zijn van hart uitgenodigd om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn

Enquête Activiteitenprogramma Scheveningen 2014

EnqueteIn het Stadsdeel Scheveningen wordt door de gemeente jaarlijks een activiteitenprogramma opgesteld. Hierin staan per wijk de plannen op het vlak van wegen en straten, groen, milieu, spelen, welzijn, jeugd en participatie.

Deze enquête vraagt uw inbreng voor het Activiteitenprogramma 2014. U kunt daarin aangeven wat u extra belangrijk vindt in uw straat, buurt of wijk. De gegevens worden per wijk verzameld.

Deze enquête is een gezamenlijk initiatief van de Scheveningse bewonersorganisaties en de gemeente. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

-> link naar de enquête