Enquête Activiteitenprogramma Scheveningen 2014

EnqueteIn het Stadsdeel Scheveningen wordt door de gemeente jaarlijks een activiteitenprogramma opgesteld. Hierin staan per wijk de plannen op het vlak van wegen en straten, groen, milieu, spelen, welzijn, jeugd en participatie.

Deze enquête vraagt uw inbreng voor het Activiteitenprogramma 2014. U kunt daarin aangeven wat u extra belangrijk vindt in uw straat, buurt of wijk. De gegevens worden per wijk verzameld.

Deze enquête is een gezamenlijk initiatief van de Scheveningse bewonersorganisaties en de gemeente. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

-> link naar de enquête