Openbare vergadering WOS

WOSlogoOp woensdag 25 september om 20.00 uur houdt het wijkoverleg Scheveningen Dorp (WOS) zijn maandelijkse openbare algemeen bestuursvergadering in het WOS gebouw, Badhuisstraat 175.

Onderwerpen die deze maand onder andere aan de orde komen:

 1. Opening / Mededelingen / Vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / Rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen
 3. Activiteitenplan 2014 Stadsdeel Scheveningen
  Op donderdag 26 september 2013 houdt het Stadsdeel Scheveningen een inloopmiddag / avond in de Thuishaven: “Aan de slag in Scheveningen”.
  Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen hun ideeen / initiatieven voor het activiteitenplan 2014 van het Stadsdeel inbrengen.
 4. Andere actuele zaken
  -Klinker
  -Nieuwbouw Hoogvliet
 5. Rondvraag / Sluiting