Openbare Vergadering van het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) op woensdag 30 oktober 2013.

WOSlogoOp woensdag 30 oktober vindt de eerst volgende openbare vergadering van de Bewonersorganisatie WOS plaats.
Hoofdpunt op de agenda is het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om de parkeerregeling in Scheveningen eenvoudiger te maken en te versoepelen. De Scheveningsche Courant heeft hier in haar nummer van woensdag 9 oktober een artikel aan gewijd. Lees verder