Openbare Vergadering van het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) op woensdag 30 oktober 2013.

WOSlogoOp woensdag 30 oktober vindt de eerst volgende openbare vergadering van de Bewonersorganisatie WOS plaats.
Hoofdpunt op de agenda is het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om de parkeerregeling in Scheveningen eenvoudiger te maken en te versoepelen. De Scheveningsche Courant heeft hier in haar nummer van woensdag 9 oktober een artikel aan gewijd.

Het voorstel houdt in dat voor het grootste deel van Scheveningen van maandag tot en met zondag voor het parkeren moet worden betaald van 13.00 – 24.00 uur met een maximum parkeerduur van 120 minuten. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de behoefte van de winkeliers, kerken, verenigingen en sommige bewoners, doordat het betaald parkeren later ingaat (verschuiving van 10.00 naar 13.00 uur) en er langer geparkeerd mag worden (120 i.p.v. 60 minuten). Ongetwijfeld zal dit automobilisten er toe verleiden weer in de woonwijken van Scheveningen te gaan parkeren b.v. boulevard- en strandbezoekers. Het is de vraag of de bewoners van de woonwijken daarop zitten te wachten.

Voor een aantal straten (de Kuststrook) wordt een ander regime ingevoerd. In de Kuststrook mag in de nieuwe regeling voor betaald parkeren van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 24.00 uur en zaterdag en zondag van 0.00 tot 02.00 uur worden geparkeerd met een maximum parkeerduur van 30 minuten. De regeling moet voorkomen dat boulevard- en strandbezoekers in de straten achter de boulevard gaan parkeren. Als Kuststrook gelden de straten vanaf de kust tot de Dirk Hoogenraadstraat, tot en met de Jacob Pronkstraat en de Wassenaarsestraat.

Het integrale voorstel is te vinden op de website van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl onder bestuurlijke stukken met RIS nummer 265306.

Het WOS is benieuwd wat de bewoners van het nieuwe parkeerregime vinden. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de vergaderzaal van het WOS in de Badhuisstraat 175.

13-10-30 agenda AB verg