Voorontwerp rotonde Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat in de inspraak

2013-11-Voorontwerp-Rotonde-zeesluiswegHet college van B&W heeft het voorontwerp voor de aan te leggen rotonde op de kruising Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat vrijgegeven voor inspraak. 

De inspraakperiode loopt van 6 november tot en met 18 december 2013. De stukken zijn in te zien via de website van de gemeente Den Haag, bij het Haags Informatie Centrum in het stadhuis aan het Spui en bij het stadsdeelkantoor Scheveningen (Scheveningseweg 303). Op 19 november tussen 16.30 en 19.30 uur is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden in de Derde Ambachtsschool, Zwaardstraat 16 te Scheveningen.

De kruising Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat is een belangrijke verbinding in Scheveningen. Vooral op drukke, zomerse dagen ontstaan hier snel opstoppingen. De VVD-fractie heeft op 29 maart jl. een initiatiefvoorstel ingediend om de doorstroming op de kruising te verbeteren. Uit onderzoek bleek dat een rotonde de verschillende verkeersstromen beter kan verwerken. Ook is een rotonde veiliger, omdat fietsers en auto’s van elkaar gescheiden zijn.

Na afloop van de inspraakperiode worden de inspraakreacties verwerkt en wordt een definitief ontwerp vastgesteld. Naar verwachting kan in de tweede helft van 2014, na het strandseizoen, gestart worden met de aanleg van de rotonde.

Bijlage: RIS267098_bijlage kaart VO rotonde Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat bijlage