Inspraak kruispunt Westduinweg

2013-11-Voorontwerp-Rotonde-zeesluiswegAan
Het College van Burgemeester en Wethouders
Antwoordnummer 1790
2501  VD Den Haag

Scheveningen,  10 december 2013

Ons kenmerk:   U13.115
Betreft:  Inspraak kruispunt Westduinweg.

Geachte dames en heren,

Het Algemeen Bestuur van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp is zeer verheugd met uw voornemen om in 2014 een rotonde aan te leggen ter hoogte van de Westduinweg/Zeesluisweg zoals wij dat o.a. hebben aanbevolen op pagina 6 van ons Verkeerd Circulatie Plan d.d. 19 november 2010.

Vanuit de vergadering d.d. 27 november 2013 zijn een viertal opmerkingen gemaakt:

1. Is het mogelijk dat de HTM bus een aparte halteplaats krijgt zodat de rijbaan niet wordt geblokkeerd tijdens het stoppen bij de halte voor de flat Hoog Lindoduin?

2. Kan de middenberm op de Westduinweg ter hoogte van de Aldi worden gesloten voor het autoverkeer dat komenden vanaf de parkeerplaats linksaf wil richting Duindorp?

3. Is het mogelijk om de ventweg Duinstraat, voor de oude Brandweerkazerne en Politiebureau open te stellen voor het verkeer dat komende vanuit de Duinstraat rechtsaf wil slaan naar de buurt Oud Scheveningen? Bijkomend voordeel is dat dit verkeer niet eerst via de nieuwe rotonde rechtsaf de Zeesluisweg moet inrijden en vervolgens weer rechtsaf over het spoor zijn weg moet vervolgen naar de buurt Oud Scheveningen.

4. Het geplande parkeerterrein aan de linkerzijde van de flat Hoog Lindoduin kan worden bereikt via een weg achter de sporthal Lindoduin. De vergadering vraagt zich af of dit een handige routing is voor taxibusjes en ambulances. Wij stellen voor om met name voor hulpdiensten aan de voorzijde van de flat Hoog Lindoduin een parkeerplaats aan te leggen.

Het verheugd ons zeer dat er ook middelen beschikbaar zijn gesteld om het kruispunt Duinstraat / Scheveningseweg / Badhuisstraat en Prins Willemstraat aan te pakken in relatie tot het te realiseren nieuwbouwproject van Hoogvliet.

Tot slot merken wij op dat er in ons rapport Verkeerd Circulatieplan ook hebben gepleit voor een rotonde  ter hoogte van het kruispunt Statenlaan / Westduindweg.

Vanzelf sprekend zijn wij bereid onze opmerkingen mondeling toe te lichten.

In afwachting  van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het WOS

Jan Lautenbach, voorzitter