Narooilijst Begeleidingscommissie Boulevard

IMG_0544Den Haag, 23 december 2013.

Beste leden van de Begeleidingscommissie,

Tijdens het extra overleg van de Begeleidingscommissie Boulevard op 20 juni bleef een aantal narooi- en actiepunten openstaan. Hieronder de laatste stand van zaken.1. Narooilijst

1.1 Planning anti-parkeerpaaltjes Zeekant: het werk is gereed.
1.2 Trapleuningen/hekken: de leuningen en hekken in het bestaande ontwerp zijn geplaatst (zie verder punt 9).
1.3 Openbare Verlichting
– Lichtmasten beeldentuin: de masten zijn geplaatst.
– Lichtintensiteit: over de volle lengte van de boulevard wordt de lichtsterkte nagekeken en bijgesteld. Het werk is eind januari afgerond.

1.4 Containers Binky Bear: gemeente en Sealife overleggen over de mogelijkheden van een containerruimte in het dienstengebouw.

2. Toiletvoorziening keerlus lijn 11
De zelfreinigende toiletunit krijgt een plek, naast de trap naar de boulevard. De unit is besteld en wordt geplaatst voor het strandseizoen 2014.

3. Landmarks
De gemeente heeft een deskundig bureau ingeschakeld voor de afhandeling van de lichtelementen. De leden van de Begeleidingscommissie die hiervoor interesse hebben getoond krijgen nog een uitnodiging voor een bezoek aan de fabrikant van de lichtelementen.

4. Duindistels
Een groenbedrijf zal, in overleg met een deskundige, komend voorjaar jonge distels planten in het helmgras.

5. Witte vlekken op metselwerk
De vlekken zijn verwijderd.

6. Trafo bij Cocomo
De trafo krijgt in 2014 een definitieve plek op de Boulevard nabij Sealife. Voorwaarde van het hoogheemraadschap van Delfland is dat de trafo niet op de dijk zal staan. Stedin bereid een voorstel voor.

7. Bewegwijzing voor minder validen
Begin december 2013 is er op initiatief van de dienst OCW met Stichting Voorall, de strandbeheerder en een aantal leden van het voormalig projectteam Boulevard Scheveningen een wandeling over de nieuwe boulevard gemaakt. Tijdens deze wandeling is geïnventariseerd waar bewegwijzering ontbreekt en waar combinatie met bestaande bewegwijzering kansen biedt. Ook is gesproken over een zogenaamde Z-card met onder andere informatie voor minder validen. Een Z-card is in 2011 en 2012 ook ingezet voor ‘Slim naar Scheveningen’. OCW en Stichting Voorall nemen in dit traject het voortouw. Leden van het voormalig projectteam adviseren en faciliteren.

8. Ongelukken door ontbreken leuningen en hekken
De gemeente heeft opdracht gegeven om aanvullende maatregelen te treffen op de boulevard en de trappen naar het strand. Een nieuw ontwerp wordt op dit moment uitgewerkt. Naar verwachting vindt realisatie in 2014 plaats.
9. Keerlus lijn 11 – abri voor trap
De werkzaamheden in het kader van RandstadRail zijn in volle gang.
– Overige aandachtpunten
– Toeristische voetgangersborden: de borden zijn ondertussen geplaatst.
– Op-/afritten verhoogde stoepen bij zebra’s rotonde: de op- en afritten zijn zodanig aangepast dat mensen met rollators er nu goed gebruik van kunnen maken.
– Piratenschip: het stadsdeel heeft het schip een plek gegeven in de keerlus van tram 11.
Roestige prullenbakken: de leverancier vervangt de bakken in de hele stad. De planning voor de boulevard is niet bekend.
Basaltlavasteen: de proefvakken moeten minimaal een zomer en een winter blijven liggen. Een evaluatie van de proefvakken staat ingepland voor 2014.
Dit is het laatste bericht vanuit de projectorganisatie Boulevard Scheveningen. Als u nog vragen heeft over de boulevard kunt u bellen naar het algemene informatienummer van de gemeente: 14070. Ook kunt u uw vraag stellen op http://www.denhaag.nl/home/contact.htm.

Fijne feestdagen en een goed 2014!

Met vriendelijke groet,
Loes van Scheijndel