Omgeving eindhalte tramlijn 11 omgetoverd van kale vlakte tot speelplek met piratenschip

P1080778De open plek bij de eindhalte van tramlijn 11 is omgetoverd van een kale vlakte tot een speelplek met piratenschip. Stadsdeelwethouder Marnix Norder (Scheveningen) opende de nieuwe speellocatie, die bekendstaat als ‘de Keerlus’, woensdagmiddag 29 januari.  Dit tot grote vreugde van omwonenden en van Wijkoverleg Scheveningen Dorp, die zich in samenwerking met de gemeente hard hebben gemaakt voor deze herinrichting.  Lees verder

Reactie college voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen

76168_fullimage_publisher-denhaag

Betaald Parkeren op Scheveningen

Het Collega van Burgemeester en Wethouders heeft besloten per 3 maart 2014 het Parkeerregime op Scheveningen te wijzigen. Het besluit kunt u op de website van de Gemeente (www.denhaag.nl) vinden onder de rubriek bestuurlijke stukken (RIS nummer 269486). Onder romeinse 5 staat aangegeven dat indien u het met het besluit niet eens bent u een zienswijze kunt indienen. In de folder welke op Scheveningen is verspreid staat ten onrechte aangegeven dat het besluit definitief is.

Den Haag, 22 januari 2014
Voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen

Geachte heer Lautenbach,

De gemeenteraad heeft het college verzocht om uw bovenvermelde brief te beantwoorden. In uw brief van 19 november 2013 vraagt u namens het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) aandacht voor het voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen d.d. 2 oktober 2013 (RIS 265306). Lees verder