Agenda van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

WOSlogoUitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

Datum: woensdag 29 januari 2014
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA

 1. Opening/mededelingen / vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk.
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Verslag Algemene Bestuursvergadering van 27 november 2013
 4. Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS.
  Ieder jaar vinden verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur plaats.In de Klinker van november 2013 en januari 2014 hebt u hierover een artikel kunnen lezen.
  Voor de volgende deelgebieden hebben zich kandidaten gemeld:
  Zeijlplas – Ciska Bourseul
  Badhuisstraat-Oost – Maria Nelck
  Badhuisstraat-West – Hans Grijzen en Wim Taal
  Keizerstraat – Oost – Herman Annegarn en Jessie Moermans
  Vuurbaakstraat e.o. – Emil Driesenaar en Jan Lautenbach
  Voor alle deelgebieden kunnen zich nog kandidaten melden. Dit geldt met name voor Keizerstraat-West en Renbaankwartier-West.
 5. Verkiezingen voor leden van het Dagelijks Bestuur van het WOS
  Ieder jaar wordt het Dagelijks Bestuur voor het WOS gekozen.
  Kandidaten zijn:
  Jan Lautenbach voorzitter
  Hans Grijzen penningmeester
  Ciska Bourseul 2e secretaris
  Er is in ieder geval nog een vacature voor de functie van secretaris
 6. Debatavond voor de Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014
  Het debat vindt plaats op woensdag 19 februari 2014.
  Het debat wordt mede gevoerd op basis van een aantal stellingen. Welke stellingen zou u aan het forum willen voorleggen?
  Het is uiteraard de bedoeling dat het debat zich toespits op Scheveningse aangelegenheden. Alle politieke partijen welke aan de verkiezingen in de gemeente Den Haag meedoen worden uitgenodigd in het forum plaats te nemen.
 7. Andere zaken:
  De Klinker in kleur
  Prins Willemplein
  Werkgroep Kruispunt Duinstraat
 8. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS