Activiteitenprogramma stadsdeel Scheveningen

Activiteitenprogramma 2014In december 2011 zijn de Stadsdeelplannen 2012-2015 door de gemeenteraad vastgesteld (rv 168/2011). Jaarlijks worden de ambities uit de stadsdeelplannen nader uitgewerkt in de activiteitenprogramma’s. In de nieuwe activiteitenprogramma’s zijn de werkzaamheden geformuleerd die in 2014 zullen worden uitgevoerd. De acht stadsdeelorganisaties hebben in een participatietraject uitgebreid overlegd met bewoners(organisaties), bedrijven en instellingen in het stadsdeel. Het college ziet een flinke toename van de betrokkenheid bij het eigen stadsdeel of wijk ten opzichte van afgelopen jaren. Ook is het aantal deelnemers dat gebruik maakt van participatie via internet fors gestegen. We hebben hiervoor stevig ingezet op de campagnes ‘Aan de slag in de wijk’, Lab070 en een verhoogde inzet van de stadsdelen om nieuwe bewoners(groepen) te vinden en uitnodigen voor het participatietraject van de activiteitenprogramma’s.

Klik op deze link voor het activiteitenprogramma Scheveningen 

Klik op deze link voor het activiteitenprogramma van alle stadsdelen

 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Activiteitenprogrammas-stadsdelen-2014.htm