Agenda van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

WOSlogoUitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

Datum: woensdag 26 maart 2014
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA

 1. Opening/mededelingen / vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk.
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Verslag Algemene Bestuursvergadering van 26 februari 2014
 4. Financieel Verslag over 2014
  -Financieel verslag
  -Verslag leden kascontrolecommissie
 5. Opening Prins Willemplein op 29 maart 2014
 6. Voortgang werkgroep Kruispunt Duinstraat
 7. Voortgang bouwplan Hoogvliet
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,
Voorzitter WOS