Toelichting Chris Staalman op Correctie Straatnaamborden Scheveningen

Bijdrage van Dr. Chris R. Staalman in de correctie van gebleken onvolkomenheden in de opschriften van diverse straatnaamborden in de omgeving van de Keizerstraat, Scheveningen, met name die welke betrekking hebben op de latere Koning Willem I.

Zulks mede in verband met de herdenking van Tweehonderd jaar Koninkrijk, na de landing op 30 november 1813 van de wettige troonpretendent, Prins Willem Frederik, die op 30 november 2013 werd nagespeeld.

Door een schrijven aan de Burgemeester van ‘s-Gravenhage is het gelukt tijdig de foute straatnaamborden te vervangen door van nieuwe opschriften voorziene exemplaren.