P Vuurtorenweg van korte duur

P VuurtorenwegIs parkeren in Scheveningen lucratieve business? Waarschijnlijk vond parkeerbedrijf Apcoa Parking van wel. Want vlak voor het paasweekeinde werden bewoners en ondernemers in de omgeving van de vuurtoren verrast met de particuliere parkeerdienst “P Vuurtorenweg” op het omheinde terrein van het gebouw waarin voorheen het Joegoslavië Tribunaal was gehuisvest.

P Vuurbaakstraat tarieven

Voor 50 cent per 20 minuten of 10 Euro per dag werden daggasten en toeristen met borden en via de Apcoa website naar de parkeerdrukke woonwijk. De bedrijven die in het gebouw zijn gehuisvest werden geacht hun auto’s op het binnenterrein of buiten het hek te plaatsen op straffe van de 45 euro kostende „wielklemregeling”. Mede hierdoor konden bewoners van de Vuurtorenweg en omstreken hun auto’s slechts met grote moeite kwijt in het drukke Paasweekend. Bovendien zou de extra reclame voor deze parkeergelegenheid voor extra verkeer- en parkeerdruk leiden.

De actieve bewoners die telefonisch probeerden een verklaring te krijgen van de gemeente kregen nul op request: De gemeente wist niets van dit initiatief. Ook was onduidelijk van wie het terrein was en hoe dit had kunnen gebeuren. Het Rijk had er blijkbaar een rol in, de pandbeheerder FMT en natuurlijk Apcoa. Maar niemand kon vertellen hoe de vork in de steel zat. Gelukkig wist de WOS de juiste wegen te bewandelen.

WOS voorzitter en wijkgenoot Jan Lautenbach heeft contact gehad met een groot aantal belanghebbenden: diverse functionarissen van de Gemeente, het Stadsdeelkantoor en het FMT. Het verlossende woord kwam vrijdagochtend een week later: Het parkeerterrein was illegaal. Het was een eenzijdig initiatief van de eigenaar van het pand: het Rijk en Apcoa Parking. Het Rijk gaf opdracht de borden en parkeerdienst per direct op te heffen.

Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn de borden verwijderd, echter de parkeerautomaat en de borden op het terrein doen nog even alsof P Vuurtorenweg nog legaal is…