Haagse Kracht – Scheveningen: Oproep voor bijdrage aan activiteitenplan 2015

HaagseKrachtWijkDatum: 3-9-3014
Onderwerp: Haagse Kracht in Scheveningen

 

 

 

Beste bewoner(s) van Scheveningen Dorp

In Den Haag kunt u elk jaar meedenken over de toekomst van uw wijk. Wilt u bijvoorbeeld meer groen, vindt u dat de speeltuin moet worden opgeknapt, of moet de buurt gezelliger en schoner worden? Een betere leefomgeving maken we samen.

Scheveningen-Dorp is een levendige wijk in Den Haag met veel actieve bewoners. In het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS) zijn veel van deze actieve bewoners betrokken bij de plannen van de gemeente voor de buurt. Zowel het stadsdeel als de WOS horen graag uw mening over de wijk.

Denk en doe mee!

Daarom willen wij u vragen om met ons mee te denken. Heeft u een idee of wilt u self actief bijdragen aan een schonere, groenere, socialere en gezellige wijk? Ga naar www.denhaag.nl/scheveningen en vul de enquete in. De resultaten van de enquete worden gebruikt voor de activiteiten van de gemeente in Scheveningen-Dorp voor 2015.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen

Jan Lautenbach, Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

HaagseKrachtinScheveningen