Scheveningen boulevard beter toegankelijk

Deze winter voert de gemeente op het nieuwe deel van de Scheveningse boulevard een aantal aanpassingen door om de veiligheid en toegankelijkheid te verbeteren. Met name voor bezoekers die minder goed ter been of onbekend op de boulevard zijn.

Na de ingebruikname van het nieuwe deel van de Scheveningse boulevard, bleek het onderscheid tussen de trappen en zittribunes langs het strand niet voor iedereen duidelijk. Naar aanleiding van een aantal incidenten en op aangeven van strandpaviljoenhouders zijn tijdelijke maatregelen genomen. In samenwerking met de vertegenwoordiger van de Spaanse architect van de nieuwe boulevard is nu een aangepast ontwerp uitgewerkt met definitieve oplossingen.

Zo worden op logische routes naar en van het strand zes extra trappen aangebracht, die duidelijk herkenbaar zijn. Langs de bovenrand van de zittribunes wordt een extra zitelement geplaatst om de scheiding met het vlakke deel van de boulevard beter te markeren. Dit zitelement is een fysiek obstakel voor bezoekers die via de zittribunes in plaats van de trappen naar beneden het strand op willen lopen. Daarnaast worden de kleine hoogteverschillen weggenomen.

Ook wordt een extra trap en hellingbaan naar het strand en de strandpaviljoens gemaakt, met als doel de toegankelijkheid en bereikbaarheid verder te verbeteren.  Deze trap en hellingbaan komen op de boulevard ter hoogte van het monument de Naald.

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte):” de Scheveningse boulevard is een prachtige plek geworden waar veel mensen met plezier verblijven. Nu maken we het nog mooier en vooral veiliger en toegankelijker”.

De werkzaamheden beginnen in december en zijn voor 1 maart 2015 afgerond. De werkzaamheden zijn plaatselijk op een aantal stukken van de boulevard en zullen weinig hinder voor de omgeving geven.

Deze maatregelen zijn besproken met Stichting Voorall, die de belangen van Hagenaars met een beperking behartigt.

Noot van de redactie: Voor meer informatie zie de RIS stukken hier