Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS in 2015

WOSlogoIeder jaar houdt het WOS verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB).

In 2015 zijn aftredend als lid van het AB Dirk Vrolijk (Kop Keizerstraat) en Robert Verhagen (Seinpostduin).

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het AB.

Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nl kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Onderstaand per deelgebied het aantal zetels waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

Badhuisstraat West 1
Badhuisstraat Oost 2
Keizerstraat Oost 1
Keizerstraat West 3
Kop Keizerstraat 3
Renbaankwartier West 3
Vuurbaakstraat e.o. 1
Seinpostduin 3
Zeijlplas 2

Bent u die betrokken bewoner, die zich samen met ons wil inzetten voor een nog mooier, veiliger, schoner en socialer Scheveningen Dorp, meldt u zich dan aan als kandidaat voor het Algemeen Bestuur.

U kunt zich aanmelden door

  • een briefje te schrijven aan: WOS Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen,
  • te mailen naar wos@scheveningendorp.nl |
  • of een telefoontje te plegen naar 070-350 00 34.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach, voorzitter