Aankondiging zandsuppletie Scheveningen

76168_fullimage_publisher-denhaagGeachte bewoner,

Tussen 5 januari en half februari 2015 voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan het strand van Scheveningen. Er wordt begonnen met de aanvoer van materieel en op 12 januari 2015 zullen de echte werkzaamheden beginnen. Aangezien u vlakbij het strand woont, kan het zijn dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Hierover willen wij u met deze brief informeren. Uiteraard proberen Rijkswaterstaat en de aannemer Van Oord de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Waarom? Lees verder

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer Guernaoui

76168_fullimage_publisher-denhaagDen Haag, 18 december 2014

Inzake: Haagse Kracht in Scheveningen

De gemeenteraad

Het raadslid de heer Guernaoui heeft op 14 november 2014 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Onlangs had D66 een fietstocht met Wijkoverleg Scheveningen Dorp. Tijdens deze fietstocht werd door dit Wijkoverleg aandacht gevraagd voor een aantal uiteenlopende punten die verbetering behoeven of om een oplossing vragen.

Lees verder