Aankondiging zandsuppletie Scheveningen

76168_fullimage_publisher-denhaagGeachte bewoner,

Tussen 5 januari en half februari 2015 voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan het strand van Scheveningen. Er wordt begonnen met de aanvoer van materieel en op 12 januari 2015 zullen de echte werkzaamheden beginnen. Aangezien u vlakbij het strand woont, kan het zijn dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Hierover willen wij u met deze brief informeren. Uiteraard proberen Rijkswaterstaat en de aannemer Van Oord de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Waarom?

De kust van Scheveningen is in 2009-2010 versterkt door het aanleggen van een nieuwe dijk onder de boulevard. Om de veiligheid verder te vergroten zijn ook het strand en de vooroever breder gemaakt. Door deze verbreding steekt dit deel van de kust uit. Hierdoor hebben wind, zee en stroming meer invloed op de kust en verdwijnt een deel van het strand hier sneller dan bij andere delen van de kust.

Wat gaat er gebeuren?

IMG_0656Om ervoor te zorgen dat Scheveningen goed beschermd blijft tegen de zee, is het nodig om het strand in het gebied tussen het Noordelijk Havenhoofd tot net voorbij de Pier aan te vullen met zand. Ook wel strandsuppletie genoemd. Het strand wordt weer net zo breed gemaakt als na de suppletie van 2009-2010 het geval was. De werkzaamheden gaan 7 dagen per week, 24 uur per dag door.

Verlichting

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om ‘s nachts het werkterrein op het strand te verlichten. De aannemer let er bij het plaatsen van de lichtmasten op dat de verlichting niet direct in woningen en hotels schijnt.

Geluid

Het kan zijn dat u de werkzaamheden overdag en/of ’s nachts kunt horen, ondanks dat de aannemer het geluid zo veel mogelijk beperkt. Zo is het piepende achteruitrijsignaal op de bulldozer en shovel vervangen door een sissend geluid. En de verlichting is voorzien van moderne stille generatoren.

Verstuiven zand

Na de strandsuppletie in 2009-2010 was er sprake van extra verstuiving van het zand over de boulevard richting de aangrenzende woningen en bedrijfspanden. Het toen gebruikte zand was erg fijn. Er wordt dit keer ander zand gebruikt, maar verstuiving door een suppletie is niet goed te voorkomen. De gemeente Den Haag is hier op voorbereid en veegt extra waar nodig.

Informatieavond

Wilt u in meer weten over de uitvoering van deze werkzaamheden? Kom dan naar de informatieavond op 7 januari 2015 om 19:00 in Restaurant Noordzee Boulevard, Zeekant 183-187, 2586 JM in Scheveningen.

Vragen?

Rijkswaterstaat en de aannemer zetten zich in voor een soepel verloop van de werkzaamheden. Bent u desondanks niet tevreden of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze Landelijke Informatielijn: 0800 – 8002 (7 dagen per week geopend, van 06.00 tot 22.30 uur, gratis). Of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud voor meer informatie over kustonderhoud.

Hoogachtend,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
hoofd District Noord
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid