Immetje in de Klinker van maart 2015

Pleun van Teun

“Ze ‘a’ ‘n booschoppe-maa an d’r ‘ook-arrem, ôk ‘n-arremzitter, ‘n ‘ande’binder en ‘n stilstaender bij d’r…
“Waer ‘è-je ‘t non over, Im?”
“Benon, wat of Pleun van Teun zee.”
“Ben je die teuge’ekomme dan?”
“Wie?”
“Die Pleun van Teun.”
“Welnien.”
“En daer ‘è-je ‘t over.”
“Jôi, ‘eb stûdie, Pleun van Teun zee dà’-ôit-is teuge me-opoe toene ze ‘n buurvrouw van d’r teuge ‘t lêf was ‘elôpe…”
“Im, gaen effe lekker zitte en vertel non op je gemakje ‘oe ‘t allemael in mekander zit..”
“Benon, bij me-opoe weunde toe’dertêd Pleun van Teun en die was in de Straet ‘n buurvrouw van ‘êl vrooger teuge’ekomme.”
“Tot zô vort ken ik ‘t snappe, mar wat ‘a’ dat vrouwmus allemael bij d’r?”
“Dà’s iet zô moeielek: ‘n booschoppe’maa an d’r ‘ook-arrem, ‘n-arremzitter, ‘n ‘andebinder en ‘n stilstaender.”
“Leg ‘t me mar ût, ik voor mên ken ‘t iet bigaffele.” *)
“Die vrouw gong om booschoppe, dus die ‘a’ d’r maa an d’r arrem bij d’r ellebôg ‘ange, dan maek je arrem toch ‘n ‘ook; op t’r arrem zat ‘n klên kind, wat nog iet kos lôpe.
An d’r rok ‘ing ‘n kind van twie jaer, je weet op tie leeftêd kom je-‘ande en ôge tekort en achter d’r sting ‘n jongetje van vier jaer en die zag zôveul op straet, zôdat-tie om ‘n denkje stil stong om te kikke.”
“Dus, as ik ‘t goed begrêp liep-tie vrouw met ‘n booschoppemaa en drie kindertjies.
Mar dan ‘oof t’r toch iet zô’n om’ael ‘emaek-te worre, dà’- ken je toch geweun zegge.
Dà’-neemp iet weg dat-tie vrouw d’r ‘andjies vol ‘a’ mè’-drie van die kotertjies om booschoppe.”
“ ‘Oor-is man, non doe je net as of ik tie vrouw ben teuge ‘ekomme.
‘T is ‘n ver’aeltje van êl vrooger en ‘t kwam zô in me op achter de strikplank, dan dwael ik of en ik ‘oorde me-opoe ‘t vertelle:
‘Oe Pleun van Teun ‘n vrogere buurvrouw van d’r teuge kwam met ‘n booschoppemaa an d’r ‘ook-arrem, ôk nog ‘n-arremzitter, ‘n ‘andebinder en ‘n stilstaender bij d’r en dà’-wulde ik je vertelle om ût te dui-je ‘oe d’r vrooger wier ‘ekald.
Immetje
Nadruk verboden
*) snel bevatten
Spreukje.
Wanneer je je verveelt
kijk dan eens naar je handen
en vraag je af
wat doe ik eigenlijk met ze..?
Immetje

Muurschildering Marcelisstraat overgedragen

Zaterdag 28 maart 2015 heeft de wijk de muurschildering in de Marcelisstraat overgedragen gekregen. De weersomstandigheden waren ronduit slecht, gelukkig was de schildering op een overdekte plaats. En was er veel belangstelling. Onderstaand een impressie van deze middag.Klinker maart 2015

Nr 272 Klinker maart 2015
klinker kleur
Inhoud
Gemeenteberichten1
Overdracht muurschildering 1
Gemeenteberichten 1
Verslag vergadering AB 26-11-14 2
Verslag vergadering AB 28-01-15 2
Immetje 3
De Ontmoeting 3
Nieuw leven voor de Pier 3
Cultuur 3
Uit verslag Kruispunt Scheveningseweg/Duinstraat 4,5
Meedenken over de wijk 6
Onthulling gedenkteken Zr.Ms Adder 6
Red Bull Knock Out 6
Buurtsupper 6
De Held van Waterloo 7
Schouw Keizerstraat 7

Orac Adoptie-bewoners gezocht

B76168_fullimage_publisher-denhaagewoners gezocht  voor ORAC adoptie

Met het initiatief voor ORAC adopties ( Ondergrondse AfvalContainers) wil de gemeente Den Haag bewoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving.

Geef u op als ORAC Adoptant en u krijgt hiervoor materiaal van de gemeente aangeboden om bij plaatsingen op ORAC locaties te kunnen ruimen. Vanuit de gedachte “Schoon houdt Schoon” blijven deze locaties schoon.

Wilt u in Scheveningen een bijdrage leveren geef u op als ORAC Adoptant bij de milieubeheerder van Scheveningen.

E-mail: hechamzaidan@denhaag.nl

 

Ingebruikstelling Rotonde Westduinweg

Op 6 maart stelde wethouder Tom de Bruijn de nieuwe rotonde aan de Westduinweg in gebruik. Vooraf aan de ingebruikstelling kregen de belangstellenden een onverwachte en gratis demonstratie te zien van vrachtwagens die de rotonde zonder problemen rondstuurden. Bij de handeling waren ook aanwezig Martin Wörsdörfer en Hans Grijzen, initiatiefnemers van deze rotonde. Op het moment van schrijven is er nog overleg gaande over het opsieren van de rotonde.