Orac Adoptie-bewoners gezocht

B76168_fullimage_publisher-denhaagewoners gezocht  voor ORAC adoptie

Met het initiatief voor ORAC adopties ( Ondergrondse AfvalContainers) wil de gemeente Den Haag bewoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving.

Geef u op als ORAC Adoptant en u krijgt hiervoor materiaal van de gemeente aangeboden om bij plaatsingen op ORAC locaties te kunnen ruimen. Vanuit de gedachte “Schoon houdt Schoon” blijven deze locaties schoon.

Wilt u in Scheveningen een bijdrage leveren geef u op als ORAC Adoptant bij de milieubeheerder van Scheveningen.

E-mail: hechamzaidan@denhaag.nl