Gedenkplaat Zr. Ms. Adder geplaatst

Met marine-ceremonieel is vrijdagavond de gedenkplaat voor de ramp met de rammonitor Zr. Ms Adder geplaatst. Op 5 juni 1882 op slechts 4,5 mijl uit de kust voor Scheveningen is dit schip met man en muis vergaan. Bij de plaatsing waren vertegenwoordigers van de marine, een delegatie van het Contact Oud Mariniers, de burgemeester, de plaatsvervangend Commandant der Zeestrijdkrachten en leden van de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder aanwezig. De ramp had tot gevolg dat er werd overgegaan tot de oprichting van de kustwacht en de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren.

am

Tamboers en Pijpers van de KM

Tamboers en Pijpers van de KM

de hoogwaardigheidsbekleders

de hoogwaardigheidsbekleders

de bemanningslijst op het rode kussen

de bemanningslijst op het rode kussen

op naar de Boulevard

op naar de Boulevard

ter plekke!

ter plekke!

de gedenkplaat op zijn plek

de gedenkplaat op zijn plek

de reddingsboot

de reddingsboot

de Dornier van de kustwacht

de Dornier van de kustwacht

taptoe

taptoe

het schip van de kustwacht

het schip van de kustwacht

een krans van de burgemeester

een krans van de burgemeester

een krans van de marine

een krans van de marine