Startbijeenkomst ‘Nieuw strandbeleid’

76168_fullimage_publisher-denhaagdinsdag 1 september 2015 van 19.00 tot 22.00 uur

Beste betrokkene bij het Haagse strand,

Het strand is een uniek stukje buitenruimte van Den Haag en is sinds jaar en dag belangrijk voor de economie van de stad. Het strand en het gebruik ervan veranderen door de jaren, naarmate de wensen en behoeften van gebruikers veranderen.

De huidige regels voor het gebruik van het strand, vastgelegd in de gemeentelijke Nota Strandbeleid 2008, worden dit jaar herijkt. Zodat het beleid vanaf het strandseizoen 2016 beter aansluit op het huidige gebruik en de toekomstige ontwikkelingen. Het nieuwe strandbeleid zal daarnaast ruimte bieden om nog meer te kunnen genieten van het Haagse strand.

 

De komende maanden wil ik graag uw kennis, ervaring en ideeën raadplegen om het nieuwe strandbeleid vorm te geven. Als vertrekpunt is een nota opgesteld met de uitgangspunten en ambities voor het nieuwe beleid. Bijgaand zend ik u deze consultatienota. Ik wissel hier graag met u van gedachten over. Hierbij wil ik benadrukken dat nog niets in beton is gegoten.

 

Houdt u dinsdag 1 september van 19.00 tot 22.00 uur vrij in uw agenda voor de eerste bijeenkomst hierover? De week ervoor ontvangt u een agenda en locatie voor de bijeenkomst. Na deze start met zoveel mogelijk betrokkenen, volgt in september en oktober nog een aantal deelsessies met kleinere groepen. Met hulp van de verkregen input bied ik het nieuwe strandbeleid eind dit jaar aan aan de Commissie Leefomgeving.

 

Geniet van de zomer en hopelijk tot 1 september.

 

Met vriendelijke groet,

B.A. Revis

Wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden
en Buitenruimte

Zie RIS283720 op www.denhaag.nl