WOS reactie op Evaluatie jaarwisseling 2014 / 2015 (RIS 283360)

WOSlogoAan de leden van de Commissie Bestuur

Gemeente Den Haag / Griffie

Postbus 19157

2500 CD Den Haag

Scheveningen,  16 juli 2015

Ons kenmerk: U15.081/02/JL

Betreft: Evaluatie jaarwisseling 2014 / 2015 (RIS 283360)

Geachte Dames en Heren,

Het werkgebied van het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) omvat ondermeer de kuststrook in Scheveningen vanaf het Uiterjoon bij de Eerste Haven tot de Scheveningse Slag. In dit verband vraagt het WOS aandacht voor het onderdeel Georganiseerde vreugdevuren (pagina 4 van de evaluatie) en met name het vreugdevuur op het Noorderstrand op Scheveningen.

In de loop van 2014 werd duidelijk dat de locatie van het vreugdevuur op het Noorderstrand verplaatst zou worden. Dit als gevolg van de beslissing van de Gemeenteraad jaarrondexploitatie voor strandtenten mogelijk te maken.Het WOS heeft toen gevraagd of bewoners en bewonersorganisaties bij de keuze van de nieuwe locatie betrokken konden worden. De Gemeente heeft dit geweigerd. Als nieuwe locatie is het strand ter hoogte van de keerlus van lijn 11 bij de boulevard gekozen. Tijdens de avond voor omwonenden van de nieuwe locatie begin december 2014 is deze keuze zijdens de Gemeente toegelicht. De aanwezigen vonden de toelichting onvoldoende. Men vond (en vindt) de locatie te dicht bij de bebouwing en ziet niet in waarom het vreugdevuur niet richting Noordelijke Havenhoofd verplaatst had kunnen worden in plaats van pal voor de bebouwing in het Dorp.

In de evaluatie schrijft de Burgemeester dat de rookontwikkeling niet tot ernstige overlast voor de bewoners langs het Noorderstrand heeft geleid. Hij schrijft echter ook dat de zeer gunstige windrichting tijdens de jaarwisseling hieraan heeft bijgedragen. Het WOS is het eens met deze laatste zin. Dit betekent echter ook dat als de windrichting tijdens de jaarwisseling richting de bebouwing gaat van ernstige overlast door de rookontwikkeling sprake zal zijn.

Het WOS pleit er derhalve voor het vreugdevuur bij de komende jaarwisseling te verplaatsen richting Noordelijke Havenhoofd bijvoorbeeld naar de plek waar in de zomer het Beachstadion zijn plek vindt.

De opmerking zijdens de Gemeente in de eerdergenoemde bewonersavond dat de veiligheid van het scheepvaartverkeer dan in het geding zou komen, begrijpen wij niet en onderschrijven wij overigens ook niet. Terzijde zei opgemerkt dat het vreugdevuur op het strand bij het Zuider Havenhoofd kennelijk geen gevaar voor de veiligheid van de scheepvaart oplevert.

In de evaluatie wordt ook ingegaan op de veiligheid voor de omstanders rondom het vreugdevuur. Terecht staat in de evaluatie dat het veiligheidsrisico als gevolg van het omvallen van de brandstapel beperkt is door te werken met een uitgebreid hekkenplan. Tijdens de jaarwisseling heeft dit ook prima gefunctioneerd en de organisatoren hebben er voor gezorgd dat het publiek achter de hekken bleef staan.

Het WOS maakt zich wel zorgen over de veiligheid tijdens de bouw van de brandstapel .Bij de bouw van de brandstapel wordt ook gebruik gemaakt van vorkheftrucks. Tegelijkertijd vinden veel mensen (oud en jong) het leuk om dan ook aanwezig te zijn op het terrein. Op zich logisch, maar er is dan wel sprake van een veiligheidsrisico.
Het WOS verzoek hier in de gesprekken met de organisatoren aandacht aan te besteden.

In de vergadering van uw Commissie, waarin de evaluatie wordt behandeld, zal het WOS de inhoud van deze brief graag toelichten en eventueel vragen van leden van uw Commissie beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter Wijk Overleg Scheveningen-Dorp