Verslag Adviesgroep Trace Tramverbinding Scheveningen Haven/Norfolkterrein

RandstadrailAdviesgroep  Tracé Tramverbinding Scheveningen Haven / Norfolkterrein.

Op 24 juni 2015 heeft wethouder Tom de Bruijn in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit diverse geledingen de adviesgroep in de visafslag officieel geïnstalleerd.

Het coalitieakkoord van de  Gemeente Den Haag heeft de titel “Vertrouwen op Haagse kracht”. Dit moet geen loze kreet blijven. De installatie van de adviesgroep is een voorbeeld dat we niet de stad top down willen besturen, maar bottom-up door bewoners en belanghebbenden te raadplegen, aldus de wethouder.

Het gaat om een tramverbinding en geen busverbinding. Een tramlijn geeft een hoogwaardige verbinding en is comfortabeler, sneller en biedt ook uiteindelijk een beter perspectief voor Scheveningen Haven waardoor investeerders makkelijker deze kant op komen.

De randvoorwaarden waarbinnen de adviesgroep zich moet begeven zijn voor de keuze van de tracékeuze zijn:

1. Binnen het budget van 28 miljoen euro,

2. Tramverbinding op het hoogste kwaliteitsniveau ( = randstad rail kwaliteit),

3. Kosteneffectief qua exploitatie (voldoende reizigers = financieel aantrekkelijk),

4. Opening van de tramlijn in de loop van 2018.

De  adviesgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

Wijkberaad Duindorp, Wijkoverleg Statenkwartier, Bewonersorganisatie Havenkwartier.

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (Hans Grijzen).

Vrienden van Den Haag, Platform OVHA,  Fietsersbond, Belangenvereniging Scheveningen Haven,  AVN, Rover, Bewoners Kranenburgweg, Woningbouwcorporatie Arcade.

Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag, Verkeerskundig bureau INNO-V, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag, HTM.

De vergadering staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

De adviesgroep moet uitzoeken welke van de bestaande tramlijnen 1,11,12 en 17 het beste een eindpunt op het Norfolkterrein kan krijgen.

De adviesgroep is gevraagd om begin 2016  haar advies aan de wethouder  uit te brengen.

Op de website www.denhaag.nl/ovtoekomst wordt alle relevantie informatie beschikbaar gesteld.

Wilt u op de hoogte gehouden worden, meldt u zich dan aan via: NRR@denhaag.nl

Hans Grijzen

20-08-2015