Immetje in de Klinker van november 2015

Sundereklaes en ‘t gêtje.

We-‘aa’ne ‘n ‘ond, ‘n poes en twie klêne Poolse kenêntjies.
Dà’-was genog, von me moeder.
Mar wij vonne dat iet, we wulde graeg ôk nog ‘n gêtje; we-‘aa’ne rûmte genog in de tûn.
Jengele ‘ielep iet.
Me moeder wulde ‘t iet ‘ebbe.
An me vaeders ‘ôfd ‘aa’ne we-ôk zitte zeure, mar die zee: ” Jûlie ‘ore ‘t toch, je moeder wul ‘t iet.”
D’r wier iet mêr over ‘ekald.
‘T winterde langzaem mar zeker en de gezellige Decembermaend brak an.
Êrst de Sundereklaes.
In ‘n grôte maa zatte de pakkies; voor ons allemael ‘n stikje speulgoed en snoop.
Voor me moeder was t’r ôk ‘n pakje en…. ‘n brief van Sundereklaes.
Toe’-ze de brief zat te leze zatte wij allemael vol spanning naer d’r te kikke.
Wat stong d’r in de brief?
Sundereklaes schreef dà’-me moeder in ‘t voorjaer ‘n jong gêtje zou bekomme.
‘IJ ‘a’ ‘ezien dat-t’r in de tûn best ien kos staen.
De maende verstreke en op ‘n lente-aevend wier d’r ‘ebeld en effe laeter stong me vaeder in de kaemer met ‘n man, die ‘n ‘êl klên gêtje op z’n narrem ‘a’.
Me moeder sting te kikke zô van wà’-mot-ik taer non mee?
Mar ‘t klêne witte schepseltje wis me moeder te vertedere.
‘T was ôk zô’n koddig gezicht.
‘IJ – of zij, mot-ik zegge – ‘a’ ‘n grôte blauwe strik om d’r ‘alsje; ‘t was ‘n echt knuffeltje.
Toe’-me moeder-‘m van de man anpakte zee ‘t gêtje zachies mèèè en ‘t was van ‘arte wellekom.
We-‘ebbe de-‘êle aevend ‘n naem zitte verzinne.
Dà’-was moeilek.
Ûtêndelek kreeg ‘t te naem Tikkie.
Waerom Tikkie?
Ik zel ‘t iet wete, mar wat ‘ebbe we ‘n plezier ‘e’aad met-t’r.
De twieling (me twie zusse) en ik liepe met Tikkie over de Laen van Meerdervoort naer de Suezkaede en liete d’r daer an die schûne kant lekker graeze; gras genog en wij speulde daer met vrindinnetjies, die ôk van Schevening’ wazze geëvacueerd.
Mên vaeder ‘a’ ellek jaer voor Sundereklaes ‘espeuld, mar non jaere laeter ben-ik nog verbaesd ‘oe die dat op tie aevend voor mekander ‘êt ‘ekrege, me moeder zô voor ‘t blok te zette.
‘IJ was, jûst wat Sundereklaes ôk is, êlemael in de rol van kindervrind.
Immetje
Nadruk verboden
Spreukje.
Een vriend behoef je niet jaren lang te kennen,
maar kun je ineens onbtmoeten.
                            Immetje.

Publicatie gemeentelijke wijkprogramma’s

76168_fullimage_publisher-denhaagBeste mensen,

De gemeente heeft de wijkprogramma’s voor de komende 4 jaar gepubliceerd. Deze zijn op de website van de gemeente onder de rubriek bestuurlijke stukken op te zoeken. De Gemeenteraad moet de wijkprogramma’s nog goedkeuren.

Directe links:

Wijkprogramma Scheveningen: Noordelijk Scheveningen 2016-2019

Wijkprogramma Scheveningen: Scheveningen-Dorp 2016-2019

Wijkprogramma Scheveningen: Havenkwartier en Vissenbuurt 2016-2019

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach

Voorzitter Wijkoverleg Scheveningen-dorp

En weg zijn de nieuwe stoeptegels

Het was druk in de Heemraadstraat tussen 11.00 en 13.00 uur op 21 november. De stoeptegelophaalactie is succesvol verlopen. Met tasjes en auto’s werden de tegels naar huis vervoerd en zullen daar ergens een plekje krijgen.

(

(

(

(

(

(

(

(

Foto’s Rogier Mos

 

De nieuwe stoeptegels zijn gearriveerd en… ze zijn uitverkocht

Vandaag vrijdag 20 november 2015 zijn de Scheveningse stoeptegels gearriveerd. Overigens zijn ze uitverkocht. Inmiddels heeft de eerste koper haar tegel in ontvangst mogen nemen. Degenen die een tegel hebben besteld en betaald kunnen deze morgen tussen 11.00 en 14.00 uur afhalen in de Heemraadstraat 126, vergeet niet uw registratienummer mee te nemen.

IMG_5143 kl IMG_5148 kl

Immetje krijgt Stadsspeld

Dick Teske heeft samen met Immetje voor de Scheveningse Courant een kalender voor 2016 samengesteld. Dick de foto’s en Immetje de bijschriften. De presentatie voor deze kalender was aanleiding voor een bijeenkomst in het Muzee, vandaag op 18 november 2016. Henk Grootveld is geknipt voor een goed gedocumenteerde speech met vrolijke noot en om het nog Scheveningser te maken werd ook Arie van zee gehaald.

Henk Grootveld houdt een inleidende speech

Henk Grootveld houdt een inleidende speech

Arie van zee geplukt

Arie van zee geplukt

Zo ziet de kalender van de Scheveningse Courant er uit

Zo ziet de kalender van de Scheveningse Courant er uit

Het bleek een inleiding voor een nog groter evenement, een delegatie op hoog niveau uit het gemeentehuis zorgde voor een verrassing. De burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Karsten Klein waren aanwezig om Immetje een Stadsspeld uit te reiken voor haar jarenlange bijdragen aan de Scheveningse identiteit. Vooral haar lichte toonzetting met af en toe iets ironisch vond Jozias bijzonder geslaagd.

het officiële moment

het officiële moment

Zonder haar bijdrage gaat het niet

Zonder haar bijdrage gaat het niet

Karten Klein hoorde bij de delegatie

Karsten Klein maakte deel uit van de delegatie

Hier ging het om

Hier ging het om

even een onderonsje, war zouden ze het over hebben?

Even een onderonsje, waar zouden ze het over hebben?

Voor nadere informatie over de kalender verwijs ik u naar de Scheveningse Courant.

am

Populierenvervangingsplan

76168_fullimage_publisher-denhaagOnderwerp: Populierenvervangingsplan

Geachte heer, mevrouw,

Mogelijk heeft u in de media of de stadskrant al iets vernomen over het populierenvervangingsplan.

Wij willen u hierbij informeren dat voor Stadsdeel Scheveningen op 5 november de eerste kapvergunningen zijn verleend.
Deze bomen maken onderdeel uit van zo’n 800 populieren in Den Haag die slecht van kwaliteit zijn en een gevaar vormen voor de omgeving.
Daarom worden ze gekapt en vervangen. Ook voor andere stadsdelen zijn of worden de komende periode kapaanvragen ingediend.
Meer informatie over dit plan en alle aangevraagde kapaanvragen en de verleende vergunningen kunt u vinden via deze link:
Vervanging populieren 2015 en 2016. Deze pagina wordt de komende periode regelmatig bijgewerkt en actueel gehouden.

Hoe worden bewoners geïnformeerd?
Direct omwonenden ontvangen een brief zo snel mogelijk nadat er een kapvergunning is verleend voor bomen bij hun in de buurt/straat.
De bomen zijn te herkennen aan een gele stip op de stam. Na verlening van de kapvergunning is het mogelijk om tegen dit besluit in bezwaar te gaan.
De werkzaamheden starten op z’n vroegst pas na afronding van de bezwaarprocedure. Twee weken voor start van de werkzaamheden krijgen bewoners
een brief met meer informatie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de vervanging van populieren in 2015 en 2016? Kijk op de pagina Vervanging van populieren 2015 en 2016. Hier vindt u meer informatie over waarom de populieren worden vervangen, over het onderzoek en u vindt er de kapaanvragen.

Vindt u uw antwoord hier niet, stel dan uw vragen aan mij door een antwoord te sturen op deze mail.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Grote Groengebieden
Afdeling Duurzaamheid en Groen

Gemeentebesluit Parkeerregeling per 1 maart 2016

ParkeerbordBeste mensen,

Op 28 mei 2015 heb ik jullie een mail gestuurd over de Evaluatie Parkeerregeling Scheveningen (RIS282707).

Op donderdag 18 juni 2015 heb ik over dit onderwerp en het Parkeerbeleid in zijn algemeenheid ingesproken in de vergadering van de Commissie  Leefomgeving van de Gemeenteraad.

Op 3 november heeft het College van Burgemeester en Wethouders een beslissing genomen over de in de evaluatie voorgestelde wijzigingen. Lees verder

Hoogvliet Beheer verrast Scheveningen met 100 Scheveningse Stoeptegels.

Scheveningse StoeptegelHoogvliet Beheer verrast Scheveningen met 100 Scheveningse Stoeptegels.

Tijdens de start van de bouw van de nieuwe Hoogvliet Supermarkt op 10 december 2014 vroegen Cor-Jan Schreuder en Riny Kouwer van Hoogvliet Beheer zich af wat de betekenis was van die stoeptegel met 3 haringen die op het terras van eetcafé Zarautz lag.

De uitleg was eenvoudig, het was de Scheveningse Stoeptegel, die in beperkte oplage door het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp was verkocht voor een goed doel. Lees verder