Gemeentebesluit Parkeerregeling per 1 maart 2016

ParkeerbordBeste mensen,

Op 28 mei 2015 heb ik jullie een mail gestuurd over de Evaluatie Parkeerregeling Scheveningen (RIS282707).

Op donderdag 18 juni 2015 heb ik over dit onderwerp en het Parkeerbeleid in zijn algemeenheid ingesproken in de vergadering van de Commissie  Leefomgeving van de Gemeenteraad.

Op 3 november heeft het College van Burgemeester en Wethouders een beslissing genomen over de in de evaluatie voorgestelde wijzigingen.

Het besluit van het College van B&W houdt het volgende in dat per 1 maart 2016:

-De  vergunninggebieden Scheveningen-Kuststrook en Scheveningen-Achterland worden samengevoegd

-De maximum Parkeerduur in Scheveningen-Bad wordt uitgebreid van 30 minuten naar 60 minuten

-Het Van Stolkpark krijgt ook betaald parkeren en wordt onderdeel van het parkeergebied tussen de Zwolsestraat en tramlijn 11

In het “oude”gebied Scheveningen-Kuststrook gaat de maximale parkeerduur van 30 minuten naar 60 minuten.

Over het algemeen wordt in alle andere straten de thans geldende parkeerduur gehandhaafd.

De stukken (het besluit van het College van B&W en de brief van het College van B&W van 3 november 2015 aan de voorzitter van de Commissie Leefomgeving van de Gemeenteraad over het Van Stolkpark) kun je vinden op de website van de gemeente onder Bestuurlijke stukken.

De RIS nummers zijn 288045 en 288046.

In de bijlage bij RIS nummer 288045 staat per straat de parkeerduur aangegeven (pagina 55 tot en met pagina 64)

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach

Voorzitter Wijkoverleg Scheveningen-dorp