Nieuw afvalbrengstation Uitenhagestraat duurzaam en energieneutraal

AI_exterieur.lowresAannemer van Boekel mag het nieuwe afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat realiseren. Het bedrijf voldoet het beste aan de eisen die de gemeente heeft gesteld voor het nieuwe station dat naar verwachting eind december haar deuren moet openen. Het nieuwe gebouw wordt energieneutraal en krijgt een duurzame uitstraling door het gebruik van gerecyclede en herbruikbare materialen. 
Lees verder

400 jaar schilderen op Scheveningen op YouTube

Edward William Cooke (1811-1880) was een Engelse schilder, die in de periode 1837-1872 regelmatig naar het strand van Scheveningen kwam om pinken en bomschuiten te tekenen en te schilderen.

Zijn schilderijen en tekeningen heb ik op de website van Scheveningen Toen en Nu geplaatst.

YouTube biedt een andere manier om schilderijen van het strand van Scheveningen te tonen.

Van 22 schilderijen van Edward William Cooke heb ik een ‘filmpje’ op YouTube geplaatst.

U kunt het filmpje bekijken op: https://youtu.be/jKv0L6bR-Ak

Met vriendelijke groet,

Chris Sonnemans

Gezamenlijke reactie bewonersorganisaties op concept “Internationaal Park”

75fd74b9-8b20-49b5-8cba-44018847cf69_Internationaal Park Den Haag visie2030 luchtfoto hiresWijkvereniging ‘Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes’, Bewonersoverleg Noordelijk Scheveningen, Bewonersorganisatie Archipel en Willemspark, Wijkvereniging Wittebrug en Duttendel, Wijkoverleg Scheveningen Dorp, Wijkoverleg Statenkwartier, Wijkoverleg Zorgvliet.
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en omstreken (AVN), Fietsersbond, Vereniging Vrienden van Den Haag, vertegenwoordigers van de ruiterverenigingen en maneges Riouwstraat en Wittebrug. Vrienden van de Regentesse

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag

Den Haag, 12 januari 2016
Betreft: zienswijze concept raadsbesluit Internationaal Park en Ambitiedocument

Geacht college, geachte mevrouw Dijkstra,

De bovenstaande organisaties ondersteunen de gemeentelijke ambitie om het Haagse groen optimaal in te richten en te onderhouden voor mens, plant en dier. Wij zijn echter van mening dat het voorliggende ambitiedocument onvoldoende doordacht is en onvoldoende bijdraagt aan de beoogde ambities en daardoor ook het noodzakelijke draagvlak mist. De brede onrust over deze plannen is daar een uiting van. Een dermate ingrijpende visie voor twee belangrijke op elkaar aansluitende groengebieden in Den Haag vergt een project-gestuurde organisatie, waarbij de inwoners van in ieder geval de omliggende wijken en andere belanghebbende organisaties actief betrokken worden.

 

Lees verder

AANMONSTEREN op 12 maart in MUZEE

logo_GVS_1982De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen wil graag met u kennismaken.

Wij willen u graag laten zien wat de vereniging u te bieden heeft. Dat doen wij op zaterdag 12 maart 2016 van 10.30 tot 16.00 uur in het MUZEE aan de Neptunusstraat 90-92, Scheveningen.

De vereniging beschikt over historische en veel genealogische gegevens.

Zo hebben wij, naast onze bibliotheek, onder andere een archief met vele notariële akten; een familiearchief, een uitgebreide fotocollectie en een bestand met honderden rouwkaarten en advertenties. Lees verder