Brief aan de gemeente inzake Geluidsoverlast (en luchtvervuiling)

WOSlogoAan het College van Burgemeester en

Wethouders van de Gemeente Den Haag

Postbus 12600

2500 DJ  DEN HAAG

Den Haag, 18 oktober 2016

Ons kenmerk: U16.121/2/JL

Betreft: Geluidsoverlast (en luchtvervuiling)

Geacht College,

In Scheveningen-Dorp (en aanpalende wijken) ondervinden de burgers veel overlast van het geluid van motoren, scooters en opgevoerde bromfietsen. Dit speelt met name in de het zomerseizoen, maar ook in de andere jaargetijden. Lees verder

Brief Strandnota

WOSlogoBeste mensen,

Woensdag 7 september is de nota in de Commissie Leefomgeving van de Gemeenteraad aan de orde geweest. Behandeling in de Gemeenteraad volgt in een later stadium.

Ik heb de volgende punten aan de orde gesteld:

Lees verder