Brief aan de gemeente inzake Geluidsoverlast (en luchtvervuiling)

WOSlogoAan het College van Burgemeester en

Wethouders van de Gemeente Den Haag

Postbus 12600

2500 DJ  DEN HAAG

Den Haag, 18 oktober 2016

Ons kenmerk: U16.121/2/JL

Betreft: Geluidsoverlast (en luchtvervuiling)

Geacht College,

In Scheveningen-Dorp (en aanpalende wijken) ondervinden de burgers veel overlast van het geluid van motoren, scooters en opgevoerde bromfietsen. Dit speelt met name in de het zomerseizoen, maar ook in de andere jaargetijden.

De motoren, scooters en de opgevoerde bromfietsen racen over de boulevard en de achterliggende straten, maar ook door de Duinstraat, Prins Willemstraat en Jurriaan Kokstraat.

Soms lijkt het of er een hele kolonne door de straat komt. Bewoners kunnen de ramen niet meer openzetten, willen ze niet geteisterd worden door het lawaai en de stank.

Los daarvan brengt dit gedrag ook grote gevaren mee voor de verkeersveiligheid.

Misschien kunnen de politie en de gemeente de komende maanden besteden aan het maken van een actieplan om de hinder te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen.

Hoogachtend,

J.A. Lautenbach

Voorzitter WOS