Scheveningers aan de slag dankzij Europees en Haags geld

sioslogoInwoners en ondernemers op Scheveningen kunnen vanaf heden samen projecten opzetten om onze kustplaats te verfraaien en om werkgelegenheid te creëren. Daarvoor krijgen zij 430.000 euro van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West en 429.000 van de gemeente Den Haag. Zelf leggen de initiatiefnemers een soortgelijk bedrag op tafel.  Op 27 september heeft het bestuur van de Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) haar handtekening gezet onder de uitvoeringsovereenkomst met de Gemeente Den Haag om dit allemaal mogelijk te maken.

Scheveningen is de eerste vissersplaats waar de methode CLLD (community led local development) wordt toegepast. In Nederland en Europa is al wel ervaring opgedaan met CLLD in plattelandsgebieden, maar nu is naast Scheveningen ook Kopenhagen in Denemarken uitverkoren om dit soort initiatieven te ontwikkelen. Volgens deze methode zetten bewoners en bedrijven zelf de projecten op, in dit geval in samenwerking met de Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS).

Het hoofddoel van dit initiatief is om vanuit Scheveningen de locale economie te versterken op een innovatieve en duurzame manier, met een speciale focus op het tegengaan van tweedeling. Bij deze projecten gaat het om samenwerken tussen mensen; samenwerken tussen bevolking, opleidingsmogelijkheden (leren) en bedrijfsleven (werken); aandacht voor ambachten en ondernemerschap; aandacht voor activiteiten die het hele jaar door plaats kunnen vinden; aandacht voor het potentieel dat de kuststrook heeft; aandacht voor Scheveningen en haar cultuur; en aandacht voor het met elkaar uitwisselen.

Teun van Dijk, voorzitter van de SIOS: “Er leeft veel op Scheveningen. Initiatieven te over. Een klein startkapitaal helpt mensen hun initiatief in een duurzame activiteit om te zetten. Dat zijn de kansen die we geboden krijgen en die we dienen waar te nemen. Het als bewoners met elkaar kiezen voor nieuwe initiatieven is wat SIOS mogelijk wil maken. Het zijn uiteindelijk de bewoners die kiezen welke initiatieven het best ondersteund kunnen worden.”  Het doel is om in drie jaar tijd 27 van deze projecten te voltooien.

Ideeën die op dit moment leven zijn o.a.: de restauratie van een vleetlogger als varend erfgoed ,  de verbouwing van een pand aan de Keizerstraat tot YMCA-hotel, en mogelijk ook de aanleg van wifi en douches op het strand.

Via de voorlopige website www.stichtinginitiatiefopscheveningen.nl kunt u de “checklist” downloaden om een aanvraag ter ondersteuning van uw idee in te dienen.