Openbare vergadering van het WOS op 30-11-2016

WOSlogoUitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

Datum: woensdag 30 november 2016 om 20.00 uur

Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Vuurtorenweg 35-37
  Kondor Wessels Vastgoed heeft het terrein op bovengenoemde locatie gekocht. Voorheen was hier Rijkswaterstaat gevestigd en later een dependance van het Joegoslavië Tribunaal. Condor Wessels wil het huidige gebouw slopen en op de locatie appartementen bouwen. De plannen zijn in een zodanig stadium dat deze gepresenteerd kunnen worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS.
 4. Joost Meppelink, wijkmanager op het stadsdeelkantoor Scheveningen, komt ons vertellen wat zijn inhoudt.
  Wijkmanager is een nieuwe functie op het stadsdeelkantoor. Hij houdt zich speciaal bezig met een aantal wijken binnen het stadsdeel Scheveningen welke extra aandacht verdienen.
 5. Mededelingen
 6. WOS activiteiten 2017 / Begroting 2017
 7. Wat verder ter tafel komt
  -Schoolplein Het Volle Leven
  Voorgesteld wordt een financiële bijdrage te leveren voor het schoolplein van het Volle Leven.
 8. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS