Openbare vergadering van het WOS op woensdag 28 juni 2017

WOSlogo

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 28 juni 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Hondenspeelplaats bij de Blinkerd
  Een aantal hondenbezitters heeft het plan opgevat voor een hondenspeelplaats bij de Blinkerd. Op de vergadering komen zij hun plan toelichten. Voor de inhoud verwijzen wij u alvast naar de flyer op de website.
 4. Parkeerregime Scheveningen
  Een aantal betrokkenen heeft het parkeerregime in Scheveningen en met name in de kuststrook geëvalueerd. Hans Grijzen licht de uitkomsten toe. De leden van het Algemeen Bestuur hebben de evaluatie met voorstellen tot verbetering bij mail van 8 juni 2017 ontvangen.
 5. Mededelingen
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS