Openbare vergadering van het WOS – woensdag 27 september

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 27 september 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA (definitief)

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
 3. Beach City; het sportstrand van Europa
  In juni heeft de Gemeente een nota uitgebracht over de verdere ontwikkeling van het sportstrand. De aanbiedingsbrief en de nota vinden jullie op de website van de Gemeente onder RIS 297296. Het verslag van de vergadering van de Commissie Ruimte waarin de nota is behandeld onder RIS 297791
 4. Brief d.d. 5 september 2017 aan de Gemeenteraad (RIS 297806)
  De brief gaat in op betaald parkeren in het Haven-, Staten- en Geuzenkwartier per 30 november 2017.
 5. Ontwikkelingen terrein aan de Vuurtorenweg naast de Vuurtoren
 6. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 30 augustus 2017 (indien gereed)
 7. Mededelingen
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS