Openbare vergadering van het WOS – woensdag 27 september

Uitnodiging

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 25 oktober 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 1. De gemeente heeft een Denktank ingesteld voor de Scheveningse Bosjes (inclusief de Waterpartij) en het Westbroekpark
  De Denktank heeft een plan/visie ontwikkeld voor de toekomst van het gebied.
  Piet Hein Scheer, wijkbewoner, is lid van de Denktank. Hij komt de visie toelichten.
 1. De gemeente heeft als eigenaar van het pand Badhuisstraat 175-177 recentelijk onderhoud gepleegd, dan wel vernieuwingen aangebracht (schilderen, dubbelglas enz.)
  Het Dagelijks Bestuur stelt voor om een werkgroepje samen te stellen, welke een voorstel doet ook de binnenkant van het gebouw op te knappen.
 1. Onderhoud gebouw / Verhuur woningen
  De laatste tijd zijn er huiseigenaren, maar ook huurders, die hun woning via Airbnb verhuren. In de praktijk betekent dit een snel wisselend “huurders” bestand. In Amsterdam levert dit veel klachten bij bewoners op.
  Het Dagelijks Bestuur is benieuwd of in Scheveningen ook ervaringen met dit fenomeen zijn.
 1. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 30 augustus 2017.
 1. Mededelingen
 1. Wat verder ter tafel komt 
 1. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS