Uitnodiging WOS vergadering 31-1-2018

Uitnodiging

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS
Datum: woensdag 31 januari 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 1. Het ligt in de bedoeling binnen Scheveningen Dorp een project op te starten gericht op energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van CO2.
  Op dinsdag 23 januari is het project gestart.
 1. Marcelisstraat driehoekje
  Omwonenden, het stadsdeelkantoor en het WOS zijn bezig met een plan om het Marcelis driehoekje (hoek Marcelisstraat/Jurriaan Kokstraat) te verfraaien.
  Hans Grijzen doet verslag van de stand van zaken.
 1. Sportlocatie Haringkade
  Het stadsdeelkantoor heeft een plan laten maken om de voetbalkooi aan de Haringkade te vervangen door een zogenaamde playground.
  Vanavond is er een inloopavond geweest voor omwonenden.
 1. Verkiezingen Algemeen Bestuur
  Ieder jaar vinden de verkiezingen plaats voor een gedeelte van het  Algemeen Bestuur. Een gedeelte van de leden is afgetreden. Deze kunnen zich herkiesbaar stellen. In een aantal deelgebieden zijn vacatures. Dit betekent in concreto dat voor alle gebieden verkiezingen zullen plaatsvinden. De verkiezingen staan gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur in februari 2018.
 1. Verslagen vergaderingen
 • Verslag vergadering Algemeen Bestuur van woensdag 27 september 2017
 • Verslag vergadering Algemeen Bestuur van woensdag 25 oktober 2017
 • Verslag vergadering Algemeen Bestuur van woensdag 29 november 2017
 1. Verkiezingen kascontrolecommissie over het boekjaar 2017
 2. Mededelingen
 3. Wat verder ter tafel komt
 4. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS