Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS in 2018

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB).

In 2018 hebben Hans Grijzen, Maria Nelck, Limmy Yusuf, Herman Annegarn, Jessie Moermans, Maarten Schaepman, Emil Driesenaar en Jan Lautenbach hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het AB.

Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nl kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Onderstaand per deelgebied het aantal zetels waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

  • Badhuisstraat West 3
  • Badhuisstraat Oost 3
  • Keizerstraat Oost 3
  • Keizerstraat West 2
  • Kop Keizerstraat 3
  • Renbaankwartier West 3
  • Vuurbaakstraat e.o. 3
  • Seinpostduin 2
  • Zeijlplas 3

Indien u belangstelling voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het WOS hebt en nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met het WOS per mail wos@scheveningendorp.nl of telefonisch 070-3500034.

De verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur vinden plaats op woensdag 28 februari 2018.