WOS Openbare vergadering woensdag 28-2-2018 vanaf 20u.

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS
Datum: woensdag 28 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

  1. Opening/ vaststelling agenda

  1. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk

Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.

  1. Financieel verslag boekjaar 2017 (bijgaand)

Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2017 (ter vergadering aanwezig).

  1. Verkiezingen leden Algemeen Bestuur

Ieder jaar vinden de verkiezingen plaats voor het  Algemeen Bestuur. Een gedeelte van de leden is afgetredend. Deze kunnen zich herkiesbaar stellen. In een aantal deelgebieden zijn vacatures. Dit betekent in concreto dat voor alle deelgebieden verkiezingen zullen plaatsvinden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 31 januari 2018 is besloten het aantal leden voor het Algemeen Bestuur op maximaal 3 personen per deelgebied te stellen.

De volgende personen hebben zich verkiesbaar of herkiesbaar gesteld:

Badhuisstraat-West 3 zetels – Hans Grijzen

Badhuisstraat-Oost 3 zetels – Maria Nelck

Keizerstraat-Oost 3 zetels – Jessie Moermans

Keizerstraat-West 2 zetels –

Kop Keizerstraat 3 zetels – Joke Damen & Hans Groeneweg

Renbaankwartier-West 3 zetels – Maarten Schaepman

Vuurbaakstraat e.o. 3 zetels – Emil Driesenaar & Jan Lautenbach

Seinpostduin 2 zetels

Zeijlplas 3 zetels – Betty Goofers

Op de vergadering van 28 februari kunnen nog een aantal andere kandidaten voor het Algemeen Bestuur worden gepresenteerd.

  1. Ieder jaar treden de leden van het Dagelijks Bestuur af en zijn herkiesbaar

Voor het lidmaatschap van het Dagelijks bestuur hebben zich kandidaat gesteld:

Hans Grijzen als penningmeester

Jan Lautenbach als voorzitter

  1. Gasloos Scheveningen

Stand van zaken.

  1. De Kust Gezond

Noord Boulevard en plannen voor de verkeersontwikkeling.

  1. Mededelingen
  1. Wat verder ter tafel komt 
  1. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS