Gemeentelijke reactie op Verkeersvisie denktanks gevraagd

Op 15 mrt. 2018, om 10:50 heeft Wijk Overleg Scheveningen Dorp <wos@scheveningendorp.nl> het volgende geschreven:

 

Geachte heer de Bruijn,

 

In het najaar van 2016 hebben de Denktanks u de Verkeersvisie aangeboden. Onze Bewonersorganisatie (WOS) heeft in de 3 Denktanks geparticipeerd. Het is buitengewoon betreurenswaardig dat het daarna richting de leden van de Denktanks stil is geworden. Dat komt de bereidheid van burgers en ondernemers om te participeren niet ten goede. Lees verder