Gemeentelijke reactie op Verkeersvisie denktanks gevraagd

Op 15 mrt. 2018, om 10:50 heeft Wijk Overleg Scheveningen Dorp <wos@scheveningendorp.nl> het volgende geschreven:

 

Geachte heer de Bruijn,

 

In het najaar van 2016 hebben de Denktanks u de Verkeersvisie aangeboden. Onze Bewonersorganisatie (WOS) heeft in de 3 Denktanks geparticipeerd. Het is buitengewoon betreurenswaardig dat het daarna richting de leden van de Denktanks stil is geworden. Dat komt de bereidheid van burgers en ondernemers om te participeren niet ten goede.

In de brief van 22 november 2016 aan de Gemeenteraad/betrokken Raadscommissie staat dat in de eerste helft van 2017 het uitvoeringsprogramma in afstemming met de Denktanks zal worden ontwikkeld. Het kan zijn dat dit ons is ontgaan maar we hebben er in ieder geval niets van gemerkt.

In het najaar van 2017 en medio januari 2018 heeft het WOS geinformeerd naar de actuele stand van zaken. Beide keren is gezegd dat het uitvoeringsprogramma bijna gereed was.

Tot op heden heeft het WOS of de leden van de Denktanks nog niets gezien laat staan dat er afstemming is geweest.

Het ziet er naar uit dat het over de Gemeenteraadsverkiezingen heen wordt getild en dan begint de discussie ongetwijfeld opnieuw. Concreet betekent dit anderhalf jaar tijdverlies en een boel frustraties.

In dezelfde brief wordt de integrale verkeersstudie Westduinweg aangekondigd. De studie is in 2 delen gesplitst. Het eerste deel is verschenen en met betrokkenen besproken.

Voor het tweede deel moet de concept-opdracht voor het externe bureau nog worden opgesteld. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het uitvoeringsprogramma te weten tijdsverlies.

 

Uw reactie zie ik graag op korte termijn tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan lautenbach