Openbare WOS vergadering 25-4 20 u

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS.
Datum: woensdag 25 april
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

Agenda

 1. Opening/vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS – wos@scheveningdorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen
 3. Verslagen Algemeen Bestuur
  -28 februari 2018
  -28 maart 2018
 4. Verkiezing tot lid voor het Algemeen Bestuur voor het deelgebied Keizerstraat-Oost
  -Arjan Roeleveld
 5. Mededelingen
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag / Sluiting