College B&W wijst gezamenlijk voorstel (laag) ontwerp herbebouwing Vuurtorenweg KWV en bewoners af

In een schriftelijke verklaring heeft het college afgelopen dinsdag te kennen gegeven af te zien van het lage (5 lagen i.p.v. 6)  ontwerp van de herbebouwing van het perceel aan de Vuurtorenweg 35-37. Dit lage voorstel was tot stand gekomen op initiatief van Kondor Wessels Vastgoed na een door Karsten Klein geïnitieerd participatie traject .

Ze geven hiermee goedkeuring aan de vergunningsaanvraag van Kondor Wessels Vastgoed voor de 6 lagen hoge variant, waartegen de petitie Geen Hoogbouw Naast de Vuurtoren 3500 stemmen heeft opgehaald.

 

De brief aan Karsten Klein: Brief naar wethouder 16032018

Antwoord van het college: RIS299752 Commissiebrief Stand van zaken Vuurtorenweg 35-37

De bewonerscommissie is zeer teleurgesteld in deze gang van zaken, mede omdat het college demissionair is en er op deze manier nog een spijtobject aan onze kustlijn willen toevoegen.

Wij zullen niet stoppen met onze inzet om dit te voorkomen.

Namens de bewonerscommissie,

Emil Driesenaar