Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS wo 30-5-2018

Uitnodiging Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

 • Datum: woensdag 30 mei 2018
 • Tijd: 20.00 uur
 • Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

 

 

AGENDA  

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 25 april 2018
 4. Mededelingen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,
Voorzitter WOS