BEWONERSCOMMISSIE TEGEN HOOGBOUW DIENT ZIENSWIJZE IN TEGEN 6 LAAGS ONTWERP

De Commissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren maakt, gesteund door meer dan 3821 ondertekeningen en de bewonersorganisatie WijkOverleg Scheveningen-dorp (WOS), bezwaar tegen de vergunning die gegeven wordt om op de Vuurtorenweg 35-37 af te wijken van het huidige bestemmingsplan. De Nota van Uitgangspunten is zonder inspraak tot stand gekomen. De hoogte van het ontwerp drukt de monumentale vuurtoren weg en ontsiert de Scheveningse kustlijn.

De gemeente heeft nagelaten om rekening te houden met de Scheveningse gemeenschap, en heeft de voorwaarden ook naderhand niet willen aanpassen toen bleek dat er bezwaren kwamen tegen de hoogbouw. De ontwikkelaar heeft wel gezocht naar een oplossing, maar die is ondanks het fiat hierop van de buurt door de gemeente eenzijdig afgewezen.

De commissie tegen hoogbouw naast de vuurtoren vraagt daarom dringend namens de 3821 ondersteuners van de petitie en het WijkOverleg Scheveningen-dorp om de hoogbouw in deze vorm af te blazen. Immers, het is

– in strijd met de vigerende regels Ruimtelijk Ordening;

– in strijd met het minimale respect dat voor een rijksmonument gepast is;

– in strijd met het belang van de Scheveningse samenleving vanwege de afbreuk aan debeeldbepalende waarde van de vuurtoren en de bijbehorende huisjes;

– in strijd met de correcte procedure van inspraak bij grote bouwprojecten.

In plaats daarvan vragen wij vast te houden aan het huidige bestemmingsplan, of om de nota van uitgangspunten te herzien met een envelop die als compromis wel breed draagvlak krijgt, bijvoorbeeld ter grootte van het gemeenschappelijke ontwerp van 5 lagen.

Het bestemmingsplan is op deze manier verzekerd van een passende hoogte waardoor deze bijzondere plek in Den Haag en Scheveningen niet voor altijd verknoeid wordt.

Klik hier voor de volledige zienswijze: 20180716_Zienswijze_Vuurtorenweg_Bewonerscommissie